Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

ZAMZAR

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ZAMZAR je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u ratarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/21-03/54
Vlasnik registracije Galenika-Fitofarmacija a.d.
Distributeri Genera d.d., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja selektivno sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex HDPE/PA100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Kizalofop-P (Kizalofop-P-etil)641.202100646- 51-3 50,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: 60 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi
Primjena: Sredstvo primijeniti od stadija razvijena 3 lista do stadija 9 ili više izduženih internodija stabljike (BBCH 13-39) u količini 1,2 - 3,0 L/ha. Količina sredstva ovisi o vrsti korova i vremenu primjene. Za suzbijanje višegodišnjih korova i kasniju primjenu nakon nicanja preporučuje se primjena veće količine sredstva. U nepovoljnim uvjetima za rast i razvoj primijeniti veću količinu sredstva. Za poboljšanje učinka suzbijanja višegodišnjih korova preporučuje se u škropivo dodati sredstvo za poboljšanje učinka registrirano za tu namjenu. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200-400 L/ha Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 90 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi
Primjena: Sredstvo primijeniti od stadija razvijena 3 lista do stadija 9 ili više izduženih internodija stabljike (BBCH 13-39) u količini 1,2 - 3,0 L/ha. Količina sredstva ovisi o vrsti korova i vremenu primjene. Za suzbijanje višegodišnjih korova i kasniju primjenu nakon nicanja preporučuje se primjena veće količine sredstva. U nepovoljnim uvjetima za rast i razvoj primijeniti veću količinu sredstva. Za poboljšanje učinka suzbijanja višegodišnjih korova preporučuje se u škropivo dodati sredstvo za poboljšanje učinka registrirano za tu namjenu. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200-400 L/ha Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315Nadražuje kožu.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H336Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P331NE izazivati povraćanje.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 25.5.2021.
Registracija važi do 30.11.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/21-03/5425.05.202130.11.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-UP/I-320-20/21-03/5402.07.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-UP/I-320-20/21-03/5421.01.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-UP/I-320-20/21-03/5409.06.2022