Wing P

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva WING P je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno, kukuruzu za silažu, kukuruzu šećercu, soji i suncokretu.
Registarski broj UP/I-320-20/13-01/33
Vlasnik registracije BASF SE
Distributeri BASF Croatia d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo, industrijsko bilje
Način djelovanja kontaktno, zemljišno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Pendimetalin35740487-42-1250,00 g/lec.europa.eu
Dimetenamid-p638163515-14-8212,50 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: 90 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 3,5-4 l/ha uz utrošak 250-300 l vode/ha. Može se primijeniti nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) ili u ranom post-emergence roku u fenofazi 2-3 lista kukuruza te fenofazi 1-3 lista jednogodišnjih uskolisnih korova. Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: U slučaju jače zakorovljenosti te na tlima bogatim organskim tvarima, treba primijeniti veću registriranu količinu sredstva.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje nekih jednogodišnjih širokolisnih korova, u količini 3,5-4 l/ha uz utrošak 250-300 l vode/ha. Može se primijeniti nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) ili u ranom post-emergence roku u fenofazi 2-4 lista jednogodišnjih širokolisnih korova. Za bolji učinak na jednogodišnje širokolisne korove preporučuje se primjena u kombinaciji sa sredstvom na osnovi terbutilazina. Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: U slučaju jače zakorovljenosti te na tlima bogatim organskim tvarima, treba primijeniti veću registriranu količinu sredstva.

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: 90 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 3,5-4 l/ha uz utrošak 250-300 l vode/ha. Može se primijeniti nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) ili u ranom post-emergence roku u fenofazi 2-3 lista kukuruza te fenofazi 1-3 lista jednogodišnjih uskolisnih korova. Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: U slučaju jače zakorovljenosti te na tlima bogatim organskim tvarima, treba primijeniti veću registriranu količinu sredstva.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje nekih jednogodišnjih širokolisnih korova, u količini 3,5-4 l/ha uz utrošak 250-300 l vode/ha. Može se primijeniti nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) ili u ranom post-emergence roku u fenofazi 2-4 lista jednogodišnjih širokolisnih korova. Za bolji učinak na jednogodišnjim širokolisne korove preporučuje se primjena u kombinaciji sa sredstvom na osnovi terbutilazina. Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: U slučaju jače zakorovljenosti te na tlima bogatim organskim tvarima, treba primijeniti veću registriranu količinu sredstva.

Kukuruz šećerac
(Zea mays ssp. saccharata)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 3,5-4 l/ha uz utrošak 250-300 l vode/ha. Može se primijeniti nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) ili u ranom post-emergence roku u fenofazi 2-3 lista kukuruza te fenofazi 1-3 lista jednogodišnjih uskolisnih korova. Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: U slučaju jače zakorovljenosti te na tlima bogatim organskim tvarima, treba primijeniti veću registriranu količinu sredstva.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje nekih jednogodišnjih širokolisnih korova, u količini 3,5-4 l/ha uz utrošak 250-300 l vode/ha. Može se primijeniti nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) ili u ranom post-emergence roku u fenofazi 2-4 lista jednogodišnjih širokolisnih korova. Za bolji učinak na jednogodišnje širokolisne korove preporučuje se primjena u kombinaciji sa sredstvom na osnovi terbutilazina. Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: U slučaju jače zakorovljenosti te na tlima bogatim organskim tvarima, treba primijeniti veću registriranu količinu sredstva.

Soja, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)
(Glycine max)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 3,5-4 l/ha. Utrošak vode: 250 - 300 l/ha Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: U slučaju jače zakorovljenosti te na tlima bogatim organskim tvarima, treba primijeniti veću registriranu količinu sredstva.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se suzbijanje nekih jednogodišnjih širokolisnih korova, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em), u količini 3,5-4 l/ha. Za bolji učinak na jednogodišnje širokolisne korove može se kombinirati sa sredstvima protiv ove skupine korova. Utrošak vode: 250 - 300 l/ha Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: U slučaju jače zakorovljenosti te na tlima bogatim organskim tvarima, treba primijeniti veću registriranu količinu sredstva.

Suncokret, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em). Utrošak vode: 250 - 300 l/ha Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: U slučaju jače zakorovljenosti te na tlima bogatim organskim tvarima, treba primijeniti veću registriranu količinu sredstva.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se suzbijanje nekih jednogodišnjih širokolisnih korova, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em), u količini 3,5-4 l/ha. Za bolji učinak na jednogodišnje širokolisne korove može se kombinirati sa sredstvima protiv ove skupine korova. Utrošak vode: 250 - 300 l/ha Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: U slučaju jače zakorovljenosti te na tlima bogatim organskim tvarima, treba primijeniti veću registriranu količinu sredstva.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315Nadražuje kožu.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P331NE izazivati povraćanje.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPo 2Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 24.2.2015.
Registracija važi do 31.10.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/13-01/3324.02.201531.10.2021
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/13-01/3305.07.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/3328.08.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/3325.09.2019