Vivando

Fungicid namijenjen suzbijanju pepelnice vinove loze (Uncinula necator) na vinovoj lozi.
Količina djelatne tvari u % 50,00% Metrafenon
Datum registracije 07.04.2011.
Registracija vrijedi do 07.04.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Metrafenon (50,00%)

Preventivnog i kurativnog djelovanja. Rabi se u stadijima razvoja BBCH (15 - 81) u intervalima od 10 - 14 dana.