Tuberprop

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva TUBERPROP je sredstvo namijenjeno sprječavanju klijanja konzumnog i industrijskog krumpira tijekom skladištenja.
Registarski broj UP/I-320-20/16-01/01
Vlasnik registracije UPL Europe Ltd.
Distributeri Orchem d.o.o., zastupnik
Orchem d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva prašivo za zaprašivanje
Namjena sredstva regulator rasta
Područje primjene poljoprivreda, skladišta
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE100,00 gAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
HDPE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET/Al/PE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
dvostruki papirnati sloj i unutarnji polietilenski (PE) sloj10,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
trostruki papirnati sloj i unutarnji polietilenski (PE) sloj20,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Klorprofam43101-21-3 11,50 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 1 dan
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
inhibitor klijanja
Primjena: Za profesionalne korisnike TUBERPROP je prašivo (DP) za izravnu primjenu, ravnomjernim strojnim posipanjem, suhih i zdravih gomolja krumpira očišćenih od zemlje nakon vađenja iz tla. Količina primjene: 1-1,5 kg sredstva/t krumpira (100-150 g/100 kg) kod skladištenja krumpira na pokretnoj traci. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje strojem za posipanje na pokretnoj traci prilikom skladištenja krumpira. Stroj za posipanje prilagoditi tako da se potrebna količina sredstva ravnomjerno rasporedi po čitavoj količini krumpira. Vrijeme primjene: kod unosa u skladište Broj primjena: jedanput tijekom skladištenja Radna zabrana: 6 sati Karenca: 1 dan za krumpir
Dodatne informacije: Za neprofesionalne korisnike (amatere) TUBERPROP je prašivo (DP) za izravnu primjenu, ravnomjernim ručnim posipanjem, suhih i zdravih gomolja krumpira očišćenih od zemlje nakon vađenja iz tla. Količina primjene: 100 g sredstva/100 kg krumpira kod spremanja krumpira u skladište (trap) Način primjene: Sredstvo se primjenjuje ravnomjernim posipanjem sloj po sloj krumpira kod spremanja u trap. Vrijeme primjene: kod stavljanja u trap Broj primjena: jedanput tijekom skladištenja Karenca: 1 dan za krumpir

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H413Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P281Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P401Skladištiti …
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 8.11.2016.
Registracija važi do 8.1.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 22.5.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 8.10.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/16-01/0108.11.201608.01.2020
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/16-01/0116.08.2018
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/16-01/0126.09.2019