Trimur

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva TRIMUR je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/449
Vlasnik registracije Exclusivas Sarabia S.A.
Distributeri Orchem d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
kartonska kutija u kojoj se nalaze 30 vrećica (poliester + aluminij + polietilen) od 10 g300,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
kartonska kutija u kojoj se nalaze 30 vrećica (poliester + aluminij + polietilen) od 15 g450,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
kartonska kutija u kojoj se nalaze 30 vrećica (poliester + aluminij + polietilen) od 20 g600,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tribenuron546106040-48-6750,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 10-20 g/ha (1-2 g/1000 m2) nakon nicanja usjeva, u razvojnim stadijima od tri lista do kraja busanja usjeva (BBCH 13-29). Utrošak vode: 200-400 L/ha Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama
Dodatne informacije: Ograničenje: na alkalnim tlima (pH > 7) zabranjena je primjena sredstva TRIMUR u jesen. Primijeniti krajem zime (od kraja veljače). U slučaju jače zakorovljenosti u kojoj prevladavaju perzijska čestoslavica (Veronica persicaria), ptičji dvornik (Polygonum aviculare) i obična dimnjača (Fumaria officinalis), preporuča se količina sredstva od 20 g/ha (2 g/1000 m2) zajedno s neionskim okvašivačem u koncentraciji od 0,1 %. Korove tretirati u aktivnom porastu za vrijeme mirnog vremena, bez vjetra. Sredstvo se primjenjuje po listovima i korijenu, nakon čega vrlo brzo ulazi u biljku, većim dijelom putem listova te manjim dijelom putem korijena. Herbicidno sredstvo TRIMUR učinkovito suzbija jednogodišnje širokolisne korove kao što su: poljski mak (Papaver rhoeas), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), poljska gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), perzijska čestoslavica (Veronica persicaria) i obična dimnjača (Fumaria officinalis). U povoljnim klimatskim prilikama učinci tretiranja očituju se nekoliko sati nakon primjene, a u slučaju niskih temperatura učinci tretiranja vidljivi su u razdoblju od jednog do tri tjedna nakon primjene sredstva. Tretirani korovi žute, nastaju procesi nekrotizacije i na kraju dolazi do uvenuća.

Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 10-20 g/ha (1-2 g/1000 m2) nakon nicanja usjeva, u razvojnim stadijima od tri lista do kraja busanja usjeva (BBCH 13-29). Utrošak vode: 200-400 L/ha Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama
Dodatne informacije: Ograničenje: na alkalnim tlima (pH > 7) zabranjena je primjena sredstva TRIMUR u jesen. Primijeniti krajem zime (od kraja veljače). U slučaju jače zakorovljenosti u kojoj prevladavaju perzijska čestoslavica (Veronica persicaria), ptičji dvornik (Polygonum aviculare) i obična dimnjača (Fumaria officinalis), preporuča se količina sredstva od 20 g/ha (2 g/1000 m2) zajedno s neionskim okvašivačem u koncentraciji od 0,1 %. Korove tretirati u aktivnom porastu za vrijeme mirnog vremena, bez vjetra. Sredstvo se primjenjuje po listovima i korijenu, nakon čega vrlo brzo ulazi u biljku, većim dijelom putem listova te manjim dijelom putem korijena. Herbicidno sredstvo TRIMUR učinkovito suzbija jednogodišnje širokolisne korove kao što su: poljski mak (Papaver rhoeas), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), poljska gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), perzijska čestoslavica (Veronica persicaria) i obična dimnjača (Fumaria officinalis). U povoljnim klimatskim prilikama učinci tretiranja očituju se nekoliko sati nakon primjene, a u slučaju niskih temperatura učinci tretiranja vidljivi su u razdoblju od jednog do tri tjedna nakon primjene sredstva. Tretirani korovi žute, nastaju procesi nekrotizacije i na kraju dolazi do uvenuća.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 4.8.2016.
Registracija važi do 31.10.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/44904.08.201631.10.2021
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/15-01/44923.07.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/44924.09.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/44909.12.2020