Toscana

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva TOSCANA je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/69
Vlasnik registracije Proplan-Plant Protection Company S.L.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
poliester/aluminij/polietilen10,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen15,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen20,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tribenuron546106040-48-6750,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u stadiju razvoja 3 lista pa do kraja busanja kulture (BBCH 13-29) u količini 10 - 20 g/ha. Sredstvo TOSCANA dobro suzbija: Mak turčinak (Papaver rhoeas), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), srednju mišjakinju (Stellaria media), perzijsku čestoslavicu (Veronica persica), ljekovitu dimnjaču (Fumaria officinalis). Za suzbijanje perzijske čestoslavice (Veronica persica), ptičjeg dvornika (Polygonum aviculare) i obične dimnjače (Fumaria officinalis) primijeniti sredstvo TOSCANA u dozi 20 g/ha s neionskim okvašivačem u koncentraciji 0,1%. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Plodored: U slučaju propadanja usjeva nakon primjene sredstva TOSCANA mogu se sijati samo pšenica i ječam. Ostale kulture smiju se sijati/saditi najmanje 3 mjeseca nakon primjene sredstva. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo trebalo bi preorati prije daljnje primjene.

Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u stadiju razvoja 3 lista pa do kraja busanja kulture (BBCH 13-29) u količini 10 - 20 g/ha. Sredstvo TOSCANA dobro suzbija: Mak turčinak (Papaver rhoeas), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), srednju mišjakinju (Stellaria media), perzijsku čestoslavicu (Veronica persica), ljekovitu dimnjaču (Fumaria officinalis). Za suzbijanje perzijske čestoslavice (Veronica persica), ptičjeg dvornika (Polygonum aviculare) i obične dimnjače (Fumaria officinalis) primijeniti sredstvo TOSCANA u dozi 20 g/ha s neionskim okvašivačem u koncentraciji 0,1%. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Plodored: U slučaju propadanja usjeva nakon primjene sredstva TOSCANA mogu se sijati samo pšenica i ječam. Ostale kulture smiju se sijati/saditi najmanje 3 mjeseca nakon primjene sredstva. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo trebalo bi preorati prije daljnje primjene.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 26.10.2015.
Registracija važi do 31.10.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/6926.10.201531.10.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/6930.08.2017
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/15-01/6923.07.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/6924.09.2019