Textar 60 T

TEXTAR 60 T je fungicid za suzbijanje bolesti na plodovima agruma nakon berbe.

Proizvodu Textar 60 T je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 29.05.2018. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 60,00% Tiabendazol
Datum registracije 20.10.2015.
Registracija vrijedi do 30.03.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha 30.09.2018.
Krajnji rok za primjenu zaliha 29.05.2018.
Proizvodi Tecnidex, Fruit protection, S.A.U.
Distributeri

Aktivne tvari

Tiabendazol (60,00%)

LD50 1140. S.O. = III. K – OVNP.