Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Teridox 500 EC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u uljanoj repici.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/116
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
-5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Dimetaklor68850563-36-5 500,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se neposredno nakon sjetve, a prije nicanja usjeva- u količini sredstva 2 l/ha (200 ml na 1000 m^2). Nakon nicanja usjeva u količini sredstva 2 l/ha (200 ml na 1000 m^2) u stadiju razvoja uljane repice 2-4 lista. Sredstvo najbolje suzbija travne korove u razdoblju nicanja do pojave prvog lista. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l na 1000 m^2). Tretiranje na istoj površini smije se obaviti najviše jednom u tri godine. Prilikom primjene sredstva nakon nicanja uljane repice, dopušteno ga je primijeniti samo u jesen.
Dodatne informacije: Zbog zaštite podzemnih voda ne smije se upotrebljavati u količini većoj od 2 l/ha. Ne smije se upotrebljavati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik od ispiranja u podzemne vode.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se neposredno nakon sjetve, a prije nicanja usjeva- u količini sredstva 2 l/ha (200 ml na 1000 m^2). Nakon nicanja usjeva u količini sredstva 2 l/ha (200 ml na 1000 m^2) u stadiju razvoja uljane repice 2-4 lista. Sredstvo najbolje suzbija širokolisne korove u stadiju kotiledona do pojave prvog para listova. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l na 1000 m^2). Tretiranje na istoj površini smije se obaviti najviše jednom u tri godine. Prilikom primjene sredstva nakon nicanja uljane repice, dopušteno ga je primijeniti samo u jesen.
Dodatne informacije: Zbog zaštite podzemnih voda ne smije se upotrebljavati u količini većoj od 2 l/ha. Ne smije se upotrebljavati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik od ispiranja u podzemne vode.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315Nadražuje kožu.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P331NE izazivati povraćanje.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 7.7.2005.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/116 07.07.200531.12.2023
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0407.01.2014
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/05-01/11617.04.2014