TARCZA 060 FS

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva TARCZA 060 FS je fungicid za tretiranje sjemena jarog ječma.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/491
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE300,00 mlProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tebukonazol494107534-96-360,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Jari ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
prašna snijet
(Ustilago nuda)
Primjena: Doza primjene: 50 ml na 100 kg sjemena uz sjetvenu normu najviše do 200 kg/ha. Ukupna doza sredstva ne smije biti veća od 6 g tebukonazola/ha. Utrošak vode: Sredstvo TARCZA 060 FS koristi se razrijeđeno s vodom u omjeru 1:10 ili 1:11 (sredstvo : voda).
Dodatne informacije: Vrijeme primjene: prije sjetve, tretiranjem sjemena.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H361dSumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 31.3.2017.
Registracija važi do 31.8.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/49131.03.201731.08.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/49119.06.2020