Talendo Extra

TALENDO EXTRA je fungicid za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi.
Količina djelatne tvari u % 8,00% Tetrakonazol , 16,00% Prokinazid
Datum registracije 26.06.2015.
Registracija vrijedi do 31.12.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Du Pont
Distributeri

Aktivne tvari

Tetrakonazol (8,00%)

Sistemični fungicid. LD50 1150. Karenca: 35 dana vinova loza.

Prokinazid (16,00%)

Aktivna tvar za primjenu u fungicidima za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi.