Talendo Extra

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva TALENDO EXTRA je fungicid za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/988
Vlasnik registracije Corteva Agriscience Croatia d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex (HDPE/EVOH)250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tetrakonazol726112281-77-3 80,00 g/lec.europa.eu
Prokinazid764189278-12-4 160,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 30 dana (vinske i stolne sorte)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: U količini 0,25 l/ha, odnosno koncentraciji 0,025 % kada se koristi 1000 l vode/ha (250 ml sredstva/1000 l vode). Sredstvo je potrebno primijeniti preventivno, prije ostvarenih zaraza, od faze vidljivih grozdića (BBCH 55) do kraja zatvaranja grozda (BBCH 79). Sredstvo se preporuča primijeniti u skladu s preporukama savjetodavne službe ili prema praćenju kritičnih razdoblja i uvjeta za razvoj bolesti. Sredstvo TALENDO EXTRA smije se primijeniti dva puta tijekom vegetacije u razmaku od 10 dana.
Dodatne informacije: Utrošak vode je 300-1000 l/ha, ovisno o starosti nasada, bujnosti nasada, fenofazi i stroju za primjenu pesticida. Škropivo je potrebno ravnomjerno i kvalitetno nanijeti na biljke. Način primjene: Prskanje leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 26.6.2015.
Registracija važi do 31.12.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/14-01/98826.06.201531.12.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/98820.08.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/98802.10.2020