Sumpor močivi Tiosam 80 Mikro

Kontaktni fungicid, sa dobrim akaricidnim djelovanjem na Eryophidae, za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrčarstvu.

Proizvodu Sumpor močivi Tiosam 80 Mikro je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.01.2015. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 80,00% Pripravci na osnovi sumpora (S)
Datum registracije 08.07.2002.
Registracija vrijedi do 01.07.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.01.2015.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.01.2015.
Proizvodi Scarmagnan
Distributeri

Aktivne tvari

Pripravci na osnovi sumpora (S) (80,00%)

Rabe se za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi, jabukama, breskvama, krastavcima i t d. Djeluju i na neke druge bolesti, kao: fuzikladij jabuke, zatim na grinje. Kod viših temperatura mogu prouzročiti palež biljaka. LD5...