Success bait

Insekticidni mamac s atraktantom za suzbijanje štetnika u maslinama i agrumima.
Količina djelatne tvari u % 0,02% Spinosan A, D , 26,40% Atraktant solulys
Datum registracije 11.01.2005.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Dow AgroSciences
Distributeri

Aktivne tvari

Spinosan A, D (0,02%)

Mješavina tvorevina bakterije Saccharopolyspora spinosa u omjeru A (65 – 95 %) i D (5 – 3%). Insekticid sa sistemičnim, kontaktnim i želučanim djelovanjem. U nas dozvoljen za primjenu u krumpiru, vinovoj lozi, jabukama,...

Atraktant solulys (26,40%)