Spirox

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva SPIROX je fungicid za suzbijanje pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u vinogradarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/992
Vlasnik registracije Arysta Lifescience Benelux Sprl

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE120,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE300,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA120,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA300,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE / E/VAL120,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE / E/VAL300,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE / E/VAL500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE / E/VAL1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE / E/VAL5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Spiroksamin5721181134-30-8500,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 600 ml/ha (60 ml/1000 m2), uz utrošak vode od 1000 l/ha. Maksimalno dozvoljena količina sredstva u jednoj vegetacijskoj sezoni je 1,2 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 2-3 lista (BBCH 12-13) do nakon formiranja plodova. Razmak između primjena je od 7 do 16 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Broj primjena u vegetaciji: Tijekom jedne vegetacije na vinovoj lozi dozvoljene su najviše 2 primjene. Tretiranje sredstvom provesti najmanje dva sata prije očekivanih oborina. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem leđnim ili traktorskim prskalicama.

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 14 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 600 ml/ha (60 ml/1000 m2), uz utrošak vode od 1000 l/ha. Maksimalno dozvoljena količina sredstva u jednoj vegetacijskoj sezoni je 1,2 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 2-3 lista (BBCH 12-13) do nakon formiranja plodova. Razmak između primjena je od 7 do 16 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Broj primjena u vegetaciji: Tijekom jedne vegetacije na vinovoj lozi dozvoljene su najviše 2 primjene. Tretiranje sredstvom provesti najmanje dva sata prije očekivanih oborina. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem leđnim ili traktorskim prskalicama.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302 + H332Štetno ako se proguta ili udiše
H315Nadražuje kožu.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H361dSumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 4.4.2016.
Registracija važi do 31.12.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/14-01/99204.04.201631.12.2022