Sphinx Extra 685 WDG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva SPHINX EXTRA 685 WDG je fungicid namijenjen suzbijanju bolesti u vinogradarstvu i povrćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/11-01/26
Vlasnik registracije Adama Agriculture B.V.
Distributeri Danon d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo
Način djelovanja sistemično, površinsko
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
PET/Al/PE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET/bonil/PE5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET/Al/PE200,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Folpet75133-07-3600,00 g/kgec.europa.eu
Dimetomorf483110488-70-5113,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: U količini od 1,8 do 2,0 kg/ha, uz utrošak vode od 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze razvijena tri listića (BBCH 13) ili sukladno prognozi pojave i razvoja bolesti. Ukoliko se sredstvo koristi uzastopno, preporučeni razmak između tretiranja je 10-12 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Sredstvo se na vinovoj lozi može primijeniti najviše tri puta u vegetaciji.
Dodatne informacije: Sredstvo SPHINX EXTRA 685 WDG se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem (orošavanjem), korištenjem leđnih ili traktorskih prskalica ili raspršivača („atomizera“).

Rajčica (na otvorenom)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: U količini od 1,7 do 2,0 kg/ha, uz utrošak vode od 500-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze razvijena tri lista na glavnoj stabljici (BBCH 13) ili sukladno prognozi pojave i razvoja bolesti. Ukoliko se sredstvo koristi uzastopno, preporučeni razmak između tretiranja je 10-14 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Sredstvo se na rajčici može primijeniti najviše tri puta u vegetaciji. Sredstvo SPHINX EXTRA 685 WDG se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem (orošavanjem), korištenjem leđnih ili traktorskih prskalica ili raspršivača („atomizera“).

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 5.10.2016.
Registracija važi do 31.7.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/11-01/2605.10.201631.07.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/11-01/2619.02.2018
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/11-01/2617.05.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/11-01/2618.12.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/11-01/2626.06.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/11-01/2615.02.2021