Sphere 535 SC

Kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti.
Količina djelatne tvari u % 16,00% Ciprokonazol , 37,50% Trifluoksistrobin
Datum registracije 01.12.2006.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Ciprokonazol (16,00%)

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Sistemik širokog spektra. Suzbija bolesti žitaric: Blumeria graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te smanjuje napad Fusariuma na klasu...

Trifluoksistrobin (37,50%)

Suzbija krastavost plodova, pepelnicu jabuka, pepelnicu i plamenjaču vinove loze, cerkosporu i druge bolesti. U vinovoj lozi se primjenjuje od završetka cvatnje do formiranja bobica veličine zrna graška. Ne više od 4 prs...