Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

SEKATOR OD

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u žitaricama.
Registarski broj UP/I-320-20/17-03/238
Vlasnik registracije BAYER AG
Adresa vlasnika rješenja Kaiser–Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Njemačka, Njemačka
Distributeri -

Dodatni podaci

Formulacija sredstva uljni koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 04.11.2021.
Registracija važi do 23.12.2023.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Jodosulfuron 25 g/l
Amidosulfuron 100 g/l
mefenpir-dietil 250 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
COEX HDPE/EVOH 150 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH 200 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 150 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 200 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 3 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Polietilen visoke gustoće (HDPE) 100 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Polietilen visoke gustoće (HDPE) 150 ml Profesionalna
Polietilen visoke gustoće (HDPE) 200 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Polietilen visoke gustoće (HDPE) 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Polietilen visoke gustoće (HDPE) 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Polietilen visoke gustoće (HDPE) 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Polietilen visoke gustoće (HDPE) 3 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Polietilen visoke gustoće (HDPE) 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH 100 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. U ozimoj pšenici primjenjuje se od početka busanja do drugog koljenca (BBCH 21-32). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.

jednogodišnji uskolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. U ozimoj pšenici primjenjuje se od početka busanja do drugog koljenca (BBCH 21-32). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. U ozimoj pšenici primjenjuje se od početka busanja do drugog koljenca (BBCH 21-32). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.

višegodišnji uskolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. U ozimoj pšenici primjenjuje se od početka busanja do drugog koljenca (BBCH 21-32). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.
Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. Primjenjuje se od početka busanja do drugog koljenca (BBCH 21-32). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.

jednogodišnji uskolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. Primjenjuje se od početka busanja do drugog koljenca (BBCH 21-32). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. Primjenjuje se od početka busanja do drugog koljenca (BBCH 21-32). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.

višegodišnji uskolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. Primjenjuje se od početka busanja do drugog koljenca (BBCH 21-32). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.
Jari ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji uskolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. Primjenjuje se od stadija trećeg lista do kraja busanja (BBCH 13-30). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. Primjenjuje se od stadija trećeg lista do kraja busanja (BBCH 13-30). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.

višegodišnji uskolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. Primjenjuje se od stadija trećeg lista do kraja busanja (BBCH 13-30). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. Primjenjuje se od stadija trećeg lista do kraja busanja (BBCH 13-30). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.
Jara pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. Primjenjuje se od stadija trećeg lista do kraja busanja (BBCH 13-30). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.

jednogodišnji uskolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. Primjenjuje se od stadija trećeg lista do kraja busanja (BBCH 13-30). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. Primjenjuje se od stadija trećeg lista do kraja busanja (BBCH 13-30). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.

višegodišnji uskolisni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja (post-em) u proljeće u količini 0,1-0,15 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. Primjenjuje se od stadija trećeg lista do kraja busanja (BBCH 13-30). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Produljenje registracije UP/I-320-20/17-03/238 04.11.2021. 31.12.2023.