Safir

SAFIR je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi, cikli, cikoriji witloof i cikoriji za proizvodnju kave. Dozvola za paralelnu trgovinu sredstva za zaštitu bilja SAFARI 50 WG iz Poljske registracijskog broja 131/2015, vlasnika registracije DuPont Poland Sp. z.o.o., ul Postępu 17B, 02-676 Varšava, Poljska. Referentno sredstvo u RH je SAFARI, KLASE: UP/I-320-20/16-03/11.
Količina djelatne tvari u % 50,00% Triflusulfuron
Datum registracije 17.05.2017.
Registracija vrijedi do 31.12.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Stockton d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Triflusulfuron (50,00%)

herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi nakon nicanja repe i korova