Rimon 10 EC

Regulator razvoja kukaca (inhibitor biosinteze hitina)- učinkovit u suzbijanju ličinki, uz dobar ovicidni učinak.

Proizvodu Rimon 10 EC je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 30.06.2014. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 10,00% Novaluron
Datum registracije 20.12.2005.
Registracija vrijedi do 31.12.2012.
Krajnji rok za prodaju zaliha 30.06.2014.
Krajnji rok za primjenu zaliha 30.06.2014.
Proizvodi Makhteshim
Distributeri

Aktivne tvari

Novaluron (10,00%)

Inhibitor hitinaza. Za suzbijanje jabučnog savijača, savijača kožice ploda i minera okruglih mina te kruškine buhe. Na istoj površini smije se koristiti najviše dva put godišnje. Karenca: 21 dan za jabuke i kruške.