Revus

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Fungicid za suzbijanje plamenjače kod rajčice, krumpira i krastavaca.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/281
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Mandipropamidnije dodjeljen374726-62-2250,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 400-600 ml/ha iznosi 40-60 ml na 1000 m2. U razmacima 7-10 dana.

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 3 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 400-600 ml/ha iznosi 40-60 ml na 1000 m2. U razmacima 7-10 dana.

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 400-600 ml/ha iznosi 40-60 ml na 1000 m2. U razmacima 7-10 dana.

Dinja
(Cucumis melo)
Karenca: 3 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Utrošak vode ovisi o fazi razvoja biljke. Kako bi se spriječilo stvaranje rezistentnosti primijeniti sredstvo izmjenično sa sredstvima drugačijeg mehanizma djelovanja. Utrošak vode iznosi 400-1000 l/ha na otvorenom do 1200 l/ha u zaštićenom prostoru Vremeski razmak između primjena 7-10 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Salata (na otvorenom)
(Lactuca sativa)
Karenca: 7 dana
plamenjača
(Bremia lactucae)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Utrošak vode ovisi o fazi razvoja biljke. Kako bi se spriječilo stvaranje rezistentnosti primijeniti sredstvo izmjenično sa sredstvima drugačijeg mehanizma djelovanja. Utrošak vode iznosi 200-800 l/ha na otvorenom Vremenski razmak između primjena iznosi 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Salata (u zaštićenom prostoru)
(Lactuca sativa)
Karenca: 7 dana
plamenjača
(Bremia lactucae)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Utrošak vode ovisi o fazi razvoja biljke. Kako bi se spriječilo stvaranje rezistentnosti primijeniti sredstvo izmjenično sa sredstvima drugačijeg mehanizma djelovanja. Utrošak vode iznosi do 1000l/ha u zaštićenom prostoru.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 26.11.2007.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/281 26.11.200731.12.2023
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjeneUP/I-320-20/12-01/1204.05.2012
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0407.01.2014