Revus

Fungicid za suzbijanje plamenjače kod rajčice, krumpira i krastavaca.
Količina djelatne tvari u % 25,00% Mandipropamid
Datum registracije 26.11.2007.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Mandipropamid (25,00%)