Retengo

RETENGO je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u ratarstvu.

Proizvod Retengo više nije na popisu i nije aktivan.

Količina djelatne tvari u % 20,00% Piraklostrobin
Datum registracije 23.09.2015.
Registracija vrijedi do 31.01.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Piraklostrobin (20,00%)

Kombinirani preventivni fungicide za subzijanje bolesti vinove loze, ječma i šećerne repe. LD50 = 5000. K - 42 dana vinova loza, ječam; 35 dana šećerna repa, jabuke.