Repar

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sulfonilureja herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi nakon nicanja repe i korova.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/133
Vlasnik registracije Shenzhen Baocheng Chemical Industry Co. Ltd
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Triflusulfuron731126535-15-7500,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: Osigurana vremenom primjene (42 dana)
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Nakon nicanja repe i korova u dva do tri termina primjene u dozi 3-4 g na 1000 m^2. Uz sredstvo u škropivu se uvijek koristi i 0,1% neionskog okvašivača ili 0,5 l/ha mineralnog ulja uz utrošak 200-300 l vode po ha. Prvo tretiranje treba obaviti kada su korovi u stadiju kotiledona do 2 lista, a izniklo je do prvog para listova i 70-90 % repe. Drugo i treće tretiranja treba obaviti u razmacima od 4-14 dana nakon ponikva novih korova. Potrebno je najmanje 6 sati suhog vremena da se REPAR adsorbira preko listova. Vremenski razmak prvenstveno ovisi o uzrastu i vrstama novoponiklih korova, koji ne bi smijeli kod svakog novog tretiranja biti veći od 2 lista. Isto tako ranije tretirati "oštećeni" a nesuzbijeni korovi moraju se novim tretiranjima do kraja suzbiti. Na djelovanje sredstva ne utječu herbicidi koji se koriste nakon sjetve a prije nicanja repe i korova. Sredstvo se koristi samo ili u kombinacijama s drugim herbicidnim sredstvima za suzbijanje korova na koje slabije djeluje. Za suzbijanje potrebna su tri razdvojena termina primjene u količini od 40 g/ha. u prvom roku primjene treba obvezno prskati sredstvom REPAR, a ostala sredstva dodaju se prema potrebi.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Suzbija šćir (Amaranthus retroflexus), poljska krika (Anagalis arvensis), dvozub (Bidens spp), zrakasta smrdulja (Bifora radians), uljana repica (Brassica napus),obična rusornača (Capsella bursa-pastoris), divlja mrkva (Daucus carota), suncoljubna mlječika(Euphorbia helioscopia), obična konica (Galinsoga parviflora), suncokret (Helianthus annuus),smrdljive mrtva kopriva (Laniium amplexicaule), kamilica (Matricaria spp.) , kiseličasti dvornik(Polygonum lapathifolnum), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum),poljska gorušica(Sinapis arvensis),crna pomoćnica(Solanum nigrum),perzijska četoslavica(Veronica persicaria)

europski mračnjak
(Abutilon theophrasti)
Primjena: Nakon nicanja repe i korova u dva do tri termina primjene u dozi 3-4 g na 1000 m^2. Uz sredstvo u škropivu se uvijek koristi i 0,1% neionskog okvašivača ili 0,5 l/ha mineralnog ulja uz utrošak 200-300 l vode po ha. Prvo tretiranje treba obaviti kada su korovi u stadiju kotiledona do 2 lista, a izniklo je do prvog para listova i 70-90 % repe. Drugo i treće tretiranja treba obaviti u razmacima od 4-14 dana nakon ponikva novih korova. Potrebno je najmanje 6 sati suhog vremena da se REPAR adsorbira preko listova. Vremenski razmak prvenstveno ovisi o uzrastu i vrstama novoponiklih korova, koji ne bi smijeli kod svakog novog tretiranja biti veći od 2 lista. Isto tako ranije tretirati "oštećeni" a nesuzbijeni korovi moraju se novim tretiranjima do kraja suzbiti. Na djelovanje sredstva ne utječu herbicidi koji se koriste nakon sjetve a prije nicanja repe i korova. Sredstvo se koristi samo ili u kombinacijama s drugim herbicidnim sredstvima za suzbijanje korova na koje slabije djeluje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Stočna repa
(Beta vulgaris)
Karenca: Utvrđuje se herbicidom s kojim se koristi
europski mračnjak
(Abutilon theophrasti)
Primjena: Nakon nicanja repe i korova u dva do tri termina primjene u dozi 3-4 g na 1000 m^2. Uz sredstvo u škropivu se uvijek koristi i 0,1% neionskog okvašivača ili 0,5 l/ha mineralnog ulja uz utrošak 200-300 l vode po ha. Prvo tretiranje treba obaviti kada su korovi u stadiju kotiledona do 2 lista, a izniklo je do prvog para listova i 70-90 % repe. Drugo i treće tretiranja treba obaviti u razmacima od 4-14 dana nakon ponikva novih korova. Potrebno je najmanje 6 sati suhog vremena da se REPAR adsorbira preko listova. Vremenski razmak prvenstveno ovisi o uzrastu i vrstama novoponiklih korova, koji ne bi smijeli kod svakog novog tretiranja biti veći od 2 lista. Isto tako ranije tretirati "oštećeni" a nesuzbijeni korovi moraju se novim tretiranjima do kraja suzbiti. Na djelovanje sredstva ne utječu herbicidi koji se koriste nakon sjetve a prije nicanja repe i korova. Sredstvo se koristi samo ili u kombinacijama s drugim herbicidnim sredstvima za suzbijanje korova na koje slabije djeluje. Za suzbijanje potrebna su tri razdvojena termina primjene u količini od 40 g/ha. u prvom roku primjene treba obvezno prskati sredstvom REPAR, a ostala sredstva dodaju se prema potrebi.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Nakon nicanja repe i korova u dva do tri termina primjene u dozi 3-4 g na 1000 m^2. Uz sredstvo u škropivu se uvijek koristi i 0,1% neionskog okvašivača ili 0,5 l/ha mineralnog ulja uz utrošak 200-300 l vode po ha. Prvo tretiranje treba obaviti kada su korovi u stadiju kotiledona do 2 lista, a izniklo je do prvog para listova i 70-90 % repe. Drugo i treće tretiranja treba obaviti u razmacima od 4-14 dana nakon ponikva novih korova. Potrebno je najmanje 6 sati suhog vremena da se REPAR adsorbira preko listova. Vremenski razmak prvenstveno ovisi o uzrastu i vrstama novoponiklih korova, koji ne bi smijeli kod svakog novog tretiranja biti veći od 2 lista. Isto tako ranije tretirati "oštećeni" a nesuzbijeni korovi moraju se novim tretiranjima do kraja suzbiti. Na djelovanje sredstva ne utječu herbicidi koji se koriste nakon sjetve a prije nicanja repe i korova. Sredstvo se koristi samo ili u kombinacijama s drugim herbicidnim sredstvima za suzbijanje korova na koje slabije djeluje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Suzbija šćir (Amaranthus retroflexus), poljska krika (Anagalis arvensis), dvozub (Bidens spp), zrakasta smrdulja (Bifora radians), uljana repica (Brassica napus),obična rusornača (Capsella bursa-pastoris), divlja mrkva (Daucus carota), suncoljubna mlječika(Euphorbia helioscopia), obična konica (Galinsoga parviflora), suncokret (Helianthus annuus),smrdljive mrtva kopriva (Laniium amplexicaule), kamilica (Matricaria spp.) , kiseličasti dvornik(Polygonum lapathifolnum), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum),poljska gorušica(Sinapis arvensis),crna pomoćnica(Solanum nigrum),perzijska četoslavica(Veronica persicaria)

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 27.10.2005.
Registracija važi do 1.7.2013.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.1.2015.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/133 27.10.200501.07.2013
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/05-01/13328.06.2013