Ranman Top

RANMAN TOP je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na povrću, cvijeću, ukrasnom bilju i duhanu.
Količina djelatne tvari u % 16,00% Ciazofamid
Datum registracije 29.10.2013.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi ISK Biosciences
Distributeri

Aktivne tvari

Ciazofamid (16,00%)

Karenca: 7 dana krumpir, 4 dana konzumna rajčica, 10 dana industrijska rajčica, 21 dan vinova loza (vinske sorte) i 28 dana stolne sorte.