Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Racer 25 EC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u suncokretu i krumpiru.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/197
Vlasnik registracije Adama Agriculture B.V.
Adresa vlasnika rješenja Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Nizozemska
Distributeri AGRONOM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 26.01.2007.
Registracija važi do 31.12.2023.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Flurokloridon 250 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
- 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
- 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Tretiranje obaviti poslije sjetve, a prije nicanja u količini 2-3 L/ha (200-300 ml/1000 m2): -na lakšim tlima u količini od 2 L/ha (200 ml/1000m2; - na srednje teškim tlima u količini od 2,5 L/ha (250 ml/1000 m2); - na težim humusom bogatijim tlima(s više od 3% humusa) u količini 3 L/ha (300 ml/1000 m2). Tretiranje obaviti nakon sjetve, a prije nicanja kulture i korova za suzbijanje većine sjemenskih širokolisnih korova (posebno otpornijih vrsta: Abutilon theophrasti, Ambrosia elatior, Polygonum sp., Xanthium sp.) i nekih travnih korova (Poa sp.);
Dodatne informacije: Ako se primjenjuje u kombinaciji s drugim herbicidima, primjenjuje se u količini od 1,5-2 L/ha.
Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 63 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjena odmah nakon sadnje, a prije nicanja u količini 2 L/ha (200 ml/1000 m2). Proizvođač treba u uputi za uporabu navesti sorte krumpira za koje je sredstvo fitotoksično.
Dodatne informacije: Ako se koristi u kombinaciji s drugim herbicidima primjenjuje se u količini od 1,5 - 2 L/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H226 Zapaljiva tekućina i para.
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H361d Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P210 Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P243 Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P331 NE izazivati povraćanje.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/06-01/197 26.01.2007. 31.12.2023.
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/02 03.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/197 05.09.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/197 18.09.2017. -
Izmjena i/ili dopuna registracije UP/I-320-20/06-01/197 29.05.2018. -
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/20-03/91 24.03.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/197 28.11.2022. -

Primjena na kulture