QUIZ 5 EC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva QUIZ 5 EC je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova i pirike (Agropyron repens) u uljanoj repici i suncokretu.
Registarski broj UP/I-320-20/16-03/254
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Kizalofop-P (Kizalofop-P-etil)641.202100646- 51-3 50,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 90 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se od stadija kotiledona do stadija vidljivih cvjetnih pupova (BBCH 10-52). Korove tretirati u aktivnom porastu, od stadija razvoja 2 lista pa do kraja busanja. Količina primjene ovisi o stupnju zakorovljenosti i stadiju razvoja korova. Veću količinu potrebno je upotrijebiti u slučaju jače zakorovljenosti, ako prevladava stadij busanja korovnih trava i u slučaju prisutnosti divlje zobi. U slučaju primjene drugih herbicida potrebno je poštivati razmak između primjena od 14 dana u uljanoj repici. U količini 1-1,5 l/ha. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Samonikle žitarice se tretiraju u količini 0,7 – 1 l/ha uz utrošak vode: 200 - 400 l/ha od stadija kotiledona do stadija vidljivih cvjetnih pupova (BBCH 10-52). Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1

pirika
(Agropyron repens)
Primjena: Primjenjuje se od stadija kotiledona do stadija vidljivih cvjetnih pupova (BBCH 10-52). Korove tretirati u aktivnom porastu, od stadija razvoja 2 lista pa do kraja busanja. Količina primjene ovisi o stupnju zakorovljenosti i stadiju razvoja korova. Veću količinu potrebno je upotrijebiti u slučaju jače zakorovljenosti, ako prevladava stadij busanja korovnih trava i u slučaju prisutnosti divlje zobi. U slučaju primjene drugih herbicida potrebno je poštivati razmak između primjena od 14 dana u uljanoj repici. U količini 2 – 2,5 l/ha. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: 45 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se od stadija četiri lista do stadija dva vidljiva izdužena internodija (BBCH 14-32) u količini 1 - 1,5 l/ha uz utrošak vode: 200 - 400 l/ha Korove tretirati u aktivnom porastu, od stadija razvoja 2 lista pa do kraja busanja. Količina primjene ovisi o stupnju zakorovljenosti i stadiju razvoja korova. Veću količinu potrebno je upotrijebiti u slučaju jače zakorovljenosti, ako prevladava stadij busanja korovnih trava i u slučaju prisutnosti divlje zobi. U slučaju primjene drugih herbicida potrebno je poštivati razmak između primjena od 21 dan u suncokretu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1

pirika
(Agropyron repens)
Primjena: Primjenjuje se od stadija četiri lista do stadija dva vidljiva izdužena internodija (BBCH 14-32) u količini 2 - 2,5 l/ha uz utrošak vode: 200 - 400 l/ha. Korove tretirati u aktivnom porastu, od stadija razvoja 2 lista pa do kraja busanja. Količina primjene ovisi o stupnju zakorovljenosti i stadiju razvoja korova. Veću količinu potrebno je upotrijebiti u slučaju jače zakorovljenosti, ako prevladava stadij busanja korovnih trava i u slučaju prisutnosti divlje zobi. U slučaju primjene drugih herbicida potrebno je poštivati razmak između primjena od 21 dan u suncokretu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H336Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P210Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P331NE izazivati povraćanje.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P403 + P235Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 4.10.2016.
Registracija važi do 30.11.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/16-03/25404.10.201630.11.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/25429.09.2020