Pyrinex 250 ME

Kontaktni insekticid širokog spektra za suzbijanje štetnika na jabukama i uljanoj repici. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 25.09.2016., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 25.09.2017.

Proizvodu Pyrinex 250 ME je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 25.09.2016. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 25,00% Klorpirifos
Datum registracije 28.01.2003.
Registracija vrijedi do 25.03.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 25.09.2016.
Krajnji rok za primjenu zaliha 25.09.2016.
Proizvodi Makhteshim
Distributeri

Aktivne tvari

Klorpirifos (25,00%)

Insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u tlu na nekim ratarskim i povrćarskim kulturama.