Pyrinex 250 CS

PYRINEX 250 CS je insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na uljanoj repici.

Proizvodu Pyrinex 250 CS je ukinuta/istekla registracije na dan 31.01.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 25,00% Klorpirifos
Datum registracije 25.09.2015.
Registracija vrijedi do 31.01.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Adama Agricultural Solutions Limited
Distributeri

Aktivne tvari

Klorpirifos (25,00%)

Insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u tlu na nekim ratarskim i povrćarskim kulturama.