Pyrinex 250 CS

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva PYRINEX 250 CS je insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na uljanoj repici.
Registarski broj UP/I-320-20/09-01/495
Vlasnik registracije ADAMA Makhteshim Ltd.
Distributeri Danon d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva inkapsulirana suspenzija
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex (HDPE/EVOH)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Klorpirifos2212921-88-2250,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Uljana repica, ozima
(Brassica napus Ssp. Napus)
Karenca: 70 dana
velika repičina pipa
(Ceutorhynchus napi)
Primjena: U količini 0,75 - 1 l/ha (75-100 ml na 1000 m2). Sredstvo se primjenjuje 7-10 dana nakon pojave proljetnih repičinih pipa do prije otvaranja cvjetova (BBCH 20-39-57). Utrošak vode: 150 – 400 l/ha (15– 40 l/1000 m2) na svim kulturama na kojima je odobrena primjena. Način primjene: prskanje traktorskom prskalicom uz obavezno korištenje sapnica (mlaznica, diza) za smanjenje zanošenja Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika na ozimoj uljanoj repici Broj primjena u vegetaciji: 1

mala repičina pipa
(Ceutorhynchus quadridens syn. Ceutorhynchus pallidactylus)
Primjena: U količini 0,75 - 1 l/ha (75-100 ml na 1000 m2). Sredstvo se primjenjuje 7-10 dana nakon pojave proljetnih repičinih pipa do prije otvaranja cvjetova (BBCH 20-39-57). Utrošak vode: 150 – 400 l/ha (15– 40 l/1000 m2) na svim kulturama na kojima je odobrena primjena. Način primjene: prskanje traktorskom prskalicom uz obavezno korištenje sapnica (mlaznica, diza) za smanjenje zanošenja Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika na ozimoj uljanoj repici Broj primjena u vegetaciji: 1

repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: U količini 0,75 - 1 l/ha (75-100 ml na 1000 m2). Za repičinog sjajnika sredstvo se primjenjuje kada dosegne prag štetnosti, a najkasnije do prije otvaranja cvjetova (BBCH 50-57). Utrošak vode: 150 – 400 l/ha (15– 40 l/1000 m2) na svim kulturama na kojima je odobrena primjena. Način primjene: prskanje traktorskom prskalicom uz obavezno korištenje sapnica (mlaznica, diza) za smanjenje zanošenja Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika na ozimoj uljanoj repici Broj primjena u vegetaciji: 1

Uljana repica, jara
(Brassica napus Ssp. Napus)
Karenca: 70 dana
repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: U količini 0,75 - 1 l/ha (75-100 ml na 1000 m2), nakon dostizanja praga štetnosti do prije otvaranja cvjetova (BBCH 30-57). Utrošak vode: 150 – 400 l/ha (15– 40 l/1000 m2) na svim kulturama na kojima je odobrena primjena. Način primjene: prskanje traktorskom prskalicom uz obavezno korištenje sapnica (mlaznica, diza) za smanjenje zanošenja Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika na jaroj uljanoj repici Broj primjena u vegetaciji: 1

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 8Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).

Važni datumi

Datum registracije 25.9.2015.
Registracija važi do 16.2.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 16.3.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 16.4.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/09-01/49525.09.201516.02.2020
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/09-01/49521.12.2018
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/09-01/49511.02.2020