Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Proxanil 450 SC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva PROXANIL 450 SC je kombinirani sistemično – kontaktni fungicid namijenjen suzbijanju bolesti na krumpiru i rajčici.
Registarski broj UP/I-320-20/13-01/256
Vlasnik registracije Arysta Lifescience Benelux Sprl
Distributeri AGRONOM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko, distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex (HDPE/EVOH)100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE200,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE25,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Propamokarb399


400,00 g/lec.europa.eu
Cimoksanil41957966-95-750,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2,5 l/ha, uz utrošak vode 300 – 1000 l/ha. S primjenom se započinje kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije s pojavom prvi simptomi. Dozvoljeno je najviše 6 primjena tijekom jedne vegetacije, uz razmak od 7 dana između primjena.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 6
Dodatne informacije: Plodored: Sljedeće kulture u plodoredu smiju se sijati/saditi 120 dana nakon zadnje primjene sredstva PROXANIL 450 SC.

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2,5 l/ha, uz utrošak vode 600 – 1000 l/ha. S primjenom se započinje kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije s pojavom prvih simptoma. Dozvoljene su najviše 3 primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak od 7 – 10 dana između primjena, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Plodored: Sljedeće kulture u plodoredu smiju se sijati/saditi 120 dana nakon zadnje primjene sredstva PROXANIL 450 SC.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H290Može nagrizati metale.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H412Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P234Čuvati samo u originalnom spremniku.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P390Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.
P406Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 4.12.2015.
Registracija važi do 31.8.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-UP/I-320-20/13-01/25604.12.201531.08.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/25618.03.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/25623.01.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/25627.06.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/25604.05.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/25615.12.2021