Propikon

PROPIKON je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u ratarstvu i vinogradarstvu.

Proizvodu Propikon je ukinuta/istekla registracije na dan 31.01.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 25,00% Propikonazol
Datum registracije 26.09.2017.
Registracija vrijedi do 31.01.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Sharda Cropchem Limited
Distributeri

Aktivne tvari

Propikonazol (25,00%)

Sistemični protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje bolesti lista, stabljike i klasa pšenice i ječma (Blumeria,Septoria,Puccinia,Rhynchosporiu),te pepelnice loze. Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola.LD50 1517....