Profiler

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani preventivni fungicid.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/178
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Fosetil38415845-66-6667,00 g/kgec.europa.eu
Fluopikolid787239110-15-7 44,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: U razmacima od 12-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 250-300 g sredstva na 1000 m^2 uz utrošak 800-1000 l vode/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 9.1.2008.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/178 09.01.200831.12.2023
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/12-01/33031.12.2012
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1214.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/17828.02.2017