Principal 53,6 WG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih, jednogodišnjih širokolisnih te za smanjenje zakorovljenosti višegodišnjim širokolisnim korovima u kukuruzu za zrno i silažu.
Registarski broj UP/I-320-20/08-01/136
Vlasnik registracije Corteva Agriscience Croatia d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE90,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE180,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE450,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE900,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Rimsulfuron716122931-48-0107,00 g/kgec.europa.eu
Nikosulfuron709111991-09-4429,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom i načinom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u kukuruzu za zrno u stadiju razvoja kukuruza od 2 do 7 listova (BBCH 12-17). U količini 70 g/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha uz dodatak 0,1 % Trenda 90(pomoćno sredstvo) za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. Sredstvo treba primijeniti kada su korovi u fazi aktivnog rasta, travni u razvojnom stadiju 3-5 listova (visine 15-20 cm) (BBCH 13-15), a širokolisni u stadiju 2-4 prava lista (BBCH 12-14). Oštećenje korova vidljivo je nakon 6 sati, a većina korova odumire nakon 2-3 tjedna.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo dobro suzbija travne korove: obični koštan (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp), divlje zobi (Avena spp), ljuljeve (Lolium spp), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), samonikle žitarice. Djelomično suzbija prosa (Panicum spp). Osjetljive vrste širokolisnih korova su: ščir (Amaranthus retroflexus), uzlati dvornik (Polygonum lapathifolium), ljepljiva broćika (Galium aparine), svinjci (Sonchus spp.), rusomača (Capsella bursa-pastoris), mrtve koprive (Lamium spp.), šupljozub (Galeopsis tetrahit), poljski jarmen (Anthemis arvensis), kamilice (Matricaria spp), poljska gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), poljska ljubica (Viola arvensis), obični kužnjak (Datura stramonium), samonikla uljana repica (Brassica napus). Djelomično suzbija: čistac (Stachys spp.), slatkasti dvornik (Polygonum convolvulus), veliki dvornik (Polygonum persicaria). Otporne vrste korova su: divlje lobode (Atriplex spp.), lucerna (Medicago sativa), bijela loboda (Chenopodium album), preslice (Equisetum spp.), poljski slak (Convolvulus arvensis), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), crna pomoćnica (Solanum nigrum), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), dikice (Xanthium spp.).

višegodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u kukuruzu za zrno u stadiju razvoja kukuruza od 2 do 7 listova (BBCH 12-17). U količini 90 g/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha uz dodatak 0,1 % Trenda 90 (pomoćno sredstvo) za suzbijanje višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. Sredstvo treba primijeniti kada su korovi u fazi aktivnog rasta, travni u razvojnom stadiju 3-5 listova (visine 15-20 cm) (BBCH 13-15), a širokolisni u stadiju 2-4 prava lista (BBCH 12-14). Najbolje djelovanje na vrstu Sorghum halepense (divlji sirak) iz rizoma postiže se kod visine od 30 cm. Oštećenje korova vidljivo je nakon 6 sati, a većina korova odumire nakon 2-3 tjedna.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo dobro suzbija travne korove: obični koštan (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp), divlji sirak (Sorghum halepense), piriku (Agropyron repens), divlje zobi (Avena spp), ljuljeve (Lolium spp), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), samonikle žitarice. Djelomično suzbija prosa (Panicum spp). Osjetljive vrste širokolisnih korova su: ščir (Amaranthus retroflexus), uzlati dvornik (Polygonum lapathifolium), ljepljiva broćika (Galium aparine), svinjci (Sonchus spp.), rusomača (Capsella bursa-pastoris), mrtve koprive (Lamium spp.), šupljozub (Galeopsis tetrahit), poljski jarmen (Anthemis arvensis), kamilice (Matricaria spp), poljska gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), poljska ljubica (Viola arvensis), obični kužnjak (Datura stramonium), samonikla uljana repica (Brassica napus). Djelomično suzbija: čistac (Stachys spp.), slatkasti dvornik (Polygonum convolvulus), veliki dvornik (Polygonum persicaria). Otporne vrste korova su: divlje lobode (Atriplex spp.), lucerna (Medicago sativa), bijela loboda (Chenopodium album), preslice (Equisetum spp.), poljski slak (Convolvulus arvensis), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), crna pomoćnica (Solanum nigrum), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), dikice (Xanthium spp.).

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom i načinom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u kukuruzu za silažu u stadiju razvoja kukuruza od 2 do 7 listova (BBCH 12-17). U količini 70 g/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha uz dodatak 0,1 % Trenda 90 (pomoćno sredstvo) za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. Sredstvo treba primijeniti kada su korovi u fazi aktivnog rasta, travni u razvojnom stadiju 3-5 listova (visine 15-20 cm) (BBCH 13-15), a širokolisni u stadiju 2-4 prava lista (BBCH 12-14). Oštećenje korova vidljivo je nakon 6 sati, a većina korova odumire nakon 2-3 tjedna.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo dobro suzbija travne korove: obični koštan (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp), divlje zobi (Avena spp), ljuljeve (Lolium spp), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), samonikle žitarice. Djelomično suzbija prosa (Panicum spp). Osjetljive vrste širokolisnih korova su: ščir (Amaranthus retroflexus), uzlati dvornik (Polygonum lapathifolium), ljepljiva broćika (Galium aparine), svinjci (Sonchus spp.), rusomača (Capsella bursa-pastoris), mrtve koprive (Lamium spp.), šupljozub (Galeopsis tetrahit), poljski jarmen (Anthemis arvensis), kamilice (Matricaria spp), poljska gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), poljska ljubica (Viola arvensis), obični kužnjak (Datura stramonium), samonikla uljana repica (Brassica napus). Djelomično suzbija: čistac (Stachys spp.), slatkasti dvornik (Polygonum convolvulus), veliki dvornik (Polygonum persicaria). Otporne vrste korova su: divlje lobode (Atriplex spp.), lucerna (Medicago sativa), bijela loboda (Chenopodium album), preslice (Equisetum spp.), poljski slak (Convolvulus arvensis), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), crna pomoćnica (Solanum nigrum), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), dikice (Xanthium spp.).

višegodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u kukuruzu za silažu u stadiju razvoja kukuruza od 2 do 7 listova (BBCH 12-17). U količini 90 g/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha uz dodatak 0,1 % Trenda 90 (pomoćno sredstvo) za suzbijanje višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. Sredstvo treba primijeniti kada su korovi u fazi aktivnog rasta, travni u razvojnom stadiju 3-5 listova (visine 15-20 cm) (BBCH 13-15), a širokolisni u stadiju 2-4 prava lista (BBCH 12-14). Najbolje djelovanje na vrstu Sorghum halepense (divlji sirak) iz rizoma postiže se kod visine od 30 cm. Oštećenje korova vidljivo je nakon 6 sati, a većina korova odumire nakon 2-3 tjedna.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo dobro suzbija travne korove: obični koštan (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp), divlji sirak (Sorghum halepense), piriku (Agropyron repens), divlje zobi (Avena spp), ljuljeve (Lolium spp), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), samonikle žitarice. Djelomično suzbija prosa (Panicum spp). Osjetljive vrste širokolisnih korova su: ščir (Amaranthus retroflexus), uzlati dvornik (Polygonum lapathifolium), ljepljiva broćika (Galium aparine), svinjci (Sonchus spp.), rusomača (Capsella bursa-pastoris), mrtve koprive (Lamium spp.), šupljozub (Galeopsis tetrahit), poljski jarmen (Anthemis arvensis), kamilice (Matricaria spp), poljska gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), poljska ljubica (Viola arvensis), obični kužnjak (Datura stramonium), samonikla uljana repica (Brassica napus). Djelomično suzbija: čistac (Stachys spp.), slatkasti dvornik (Polygonum convolvulus), veliki dvornik (Polygonum persicaria). Otporne vrste korova su: divlje lobode (Atriplex spp.), lucerna (Medicago sativa), bijela loboda (Chenopodium album), preslice (Equisetum spp.), poljski slak (Convolvulus arvensis), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), crna pomoćnica (Solanum nigrum), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), dikice (Xanthium spp.).

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 8.8.2011.
Registracija važi do 8.8.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/08-01/13608.08.201108.08.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/13630.09.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/13621.08.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/13630.12.2020