POLECI PLUS

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva POLECI PLUS je insekticid namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u voćarstvu, povrćarstvu, ratarstvu, industrijskom i krmnom bilju, cvjećarstvu, ukrasnom bilju i topoli.
Registarski broj UP/I-320-20/12-01/324
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik
Stari naziv sredstva DECA 25 EC

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, industrijsko bilje, krmno bilje
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE/EVOH50,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA50,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Deltametrin33352918-63-525,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 7 dana
jabučna zelena uš
(Aphis pomi)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha (tretiranje u ljetnom periodu protiv pokretnih stadija mladih ličinki). Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

kalifornijska štitasta uš
(Quadraspidiotus perniciosus)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha (tretiranje u ljetnom periodu protiv pokretnih stadija mladih ličinki). Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

breskvin moljac
(Anarsia lineatella)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

breskvin savijač
(Cydia molesta)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

savijač kožice ploda
(Adoxophyes orana)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

kruškina buha
(Cacopsylla sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

savijači kožice ploda
(Tortricidae)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje savijača kožice ploda u stadiju gusjenica u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

leptiri
(Microlepidoptera)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje štetnih gusjenica (Mikrolepidoptera) u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

jabučni cvjetar
(Anthonomus pomorum)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

tripsi (resičari) (Thrips spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

mušice šiškarice
(Cecidomyiidae syn Cecidomyidae )
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 7 dana
jabučna zelena uš
(Aphis pomi)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha (tretiranje u ljetnom periodu protiv pokretnih stadija mladih ličinki). Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

kalifornijska štitasta uš
(Quadraspidiotus perniciosus)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha (tretiranje u ljetnom periodu protiv pokretnih stadija mladih ličinki). Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

breskvin moljac
(Anarsia lineatella)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

breskvin savijač
(Cydia molesta)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

savijač kožice ploda
(Adoxophyes orana)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

jabučni cvjetar
(Anthonomus pomorum)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

kruškina buha
(Cacopsylla sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

leptiri
(Microlepidoptera)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje štetnih gusjenica (Mikrolepidoptera) u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

mušice šiškarice
(Cecidomyiidae syn Cecidomyidae )
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

savijači kožice ploda
(Tortricidae)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje savijača kožice ploda u stadiju gusjenica u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

tripsi (resičari) (Thrips spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

Jagoda
(Fragaria x ananassa)
Karenca: 3 dana
sovice
(Noctuidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana (7 dana u zaštićenim prostorima).

tripsi
(Thysanoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana (7 dana u zaštićenim prostorima).

stjenice
(Heteroptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana (7 dana u zaštićenim prostorima).

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana (7 dana u zaštićenim prostorima).

Maslina
(Olea europaea ssp. europaea)
Karenca: 7 dana
maslinov medić
(Saissetia oleae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,4 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

maslinov moljac
(Prays oleae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

maslinina muha
(Bactrocera oleae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha, preventivnim tretiranjem. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

tripsi (resičari) (Thrips spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

Artičoka
(Cynara cardunculus)
Karenca: 3 dana
sovice
(Noctuidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

tripsi
(Thysanoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

osice
(Tenthredinoidea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štitasti moljci
(Aleyrodidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kukuruzni moljac
(Ostrinia nubilalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štetne muhe
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kimov moljac
(Depressaria depressana)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

Luk
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: 7 dana
sovice
(Noctuidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

tripsi
(Thysanoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

osice
(Tenthredinoidea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štitasti moljci
(Aleyrodidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kukuruzni moljac
(Ostrinia nubilalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kimov moljac
(Depressaria depressana)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štetne muhe
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
sovice
(Noctuidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

tripsi
(Thysanoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

osice
(Tenthredinoidea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štitasti moljci
(Aleyrodidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kukuruzni moljac
(Ostrinia nubilalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kimov moljac
(Depressaria depressana)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štetne muhe
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

Patlidžan
(Solanum melongena)
Karenca: 3 dana
sovice
(Noctuidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

tripsi
(Thysanoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

osice
(Tenthredinoidea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štitasti moljci
(Aleyrodidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kukuruzni moljac
(Ostrinia nubilalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kimov moljac
(Depressaria depressana)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štetne muhe
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
sovice
(Noctuidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

tripsi
(Thysanoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

osice
(Tenthredinoidea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štitasti moljci
(Aleyrodidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kukuruzni moljac
(Ostrinia nubilalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kimov moljac
(Depressaria depressana)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štetne muhe
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

Mrkva
(Daucus carota var. sativa)
Karenca: 7 dana
sovice
(Noctuidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

tripsi
(Thysanoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

osice
(Tenthredinoidea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štitasti moljci
(Aleyrodidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kukuruzni moljac
(Ostrinia nubilalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kimov moljac
(Depressaria depressana)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štetne muhe
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

Celer
(Apium graveolens)
Karenca: 7 dana
sovice
(Noctuidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

tripsi
(Thysanoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

osice
(Tenthredinoidea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štitasti moljci
(Aleyrodidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kukuruzni moljac
(Ostrinia nubilalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kimov moljac
(Depressaria depressana)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štetne muhe
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 7 dana
sovice
(Noctuidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

tripsi
(Thysanoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

osice
(Tenthredinoidea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štitasti moljci
(Aleyrodidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kukuruzni moljac
(Ostrinia nubilalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

kimov moljac
(Depressaria depressana)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

štetne muhe
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: 30 dana
kukuruzni moljac
(Ostrinia nubilalis)
Primjena: proljetno-ljetna primjena Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

kukuruzna zlatica
(Diabrotica virgifera virgifera)
Primjena: proljetno-ljetna primjena Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

sovice
(Noctuidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

tripsi
(Thysanoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

stjenice
(Heteroptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 45 dana
repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

repičine pipe
(Ceutorhynchus spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

buhači
(Halticinae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: Nije primjenjiva
sovice
(Noctuidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

tripsi
(Thysanoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

duhanov buhač
(Epitrix tuberis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 30 dana
sovice
(Noctuidae)
Primjena: Proljetno-ljetna primjena u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

tripsi (resičari) (Thrips spp.)
Primjena: Proljetno-ljetna primjena u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

stjenice
(Heteroptera)
Primjena: proljetno-ljetna primjena u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Proljetno-ljetna primjena u količini od 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

virus žute patuljavosti ječma
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha u fazi 1-3 lista, ako je potrebno primjenu ponoviti nakon 15 dana. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 30 dana
virus žute patuljavosti ječma
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,3-0,5 l/ha u fazi 1-3 lista, ako je potrebno primjenu ponoviti nakon 15 dana. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

Pamuk
(Gossypium herbaceum)
Karenca: 21 dan
sovice
(Noctuidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

plamenci
(Pyralidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

stjenice
(Heteroptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

moljci
(Microlepidoptera (Microfrenatae))
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

tripsi
(Thysanoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

cikade
(Cicadoidea)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,3 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

Cvijeće (na otvorenom prostoru)

Karenca: Nije primjenjiva
štitasti moljci
(Aleyrodidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

tripsi
(Thysanoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

kornjaši
(Coleoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

savijači kožice ploda
(Tortricidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

obični klinčićev savijač
(Cacoecimorpha pronubana)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

afrički klinčićev moljac
(Epichoristodes acerbella)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

Cvijeće (u zaštićenom prostoru)

Karenca: Nije primjenjiva
štitasti moljci
(Aleyrodidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 7 dana.

tripsi
(Thysanoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 7 dana.

kornjaši
(Coleoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 7 dana.

majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 7 dana.

savijači kožice ploda
(Tortricidae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5-1 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 7 dana.

obični klinčićev savijač
(Cacoecimorpha pronubana)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5-1 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 7 dana.

afrički klinčićev moljac
(Epichoristodes acerbella)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5-1 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 7 dana.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,5 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 7 dana.

Ukrasno bilje uključujući rasadnike ukrasnog bilja

Karenca: Nije primjenjiva
mrežasta stjenica platane
(Corythuca ciliata)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana (7 dana u zaštićenim prostorima).

leptiri
(Lepidoptera)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana (7 dana u zaštićenim prostorima).

majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana (7 dana u zaštićenim prostorima).

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha. Utrošak vode: 1000 l/ha Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana (7 dana u zaštićenim prostorima).

Topola
(Populus nigra)
Karenca: Nije primjenjiva
topolin savijač
(Gypsonoma aceriana)
Primjena: Primjenjuje se u rasadnicima u količini 0,5 l/ha. Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

mali topolin staklokrilac
(Paranthrene tabaniformis)
Primjena: Primjenjuje se u rasadnicima u količini 0,5 l/ha. Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

crvena topolina zlatica
(Melasoma populi)
Primjena: Primjenjuje se u plantažama u količini od 0,3-0,5 l/ha. Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana. Utrošak vode: 1000 l/ha

mala topolova zlatica
(Melasoma tremulae)
Primjena: Primjenjuje se u plantažama u količini od 0,3-0,5 l/ha. Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana. Utrošak vode: 1000 l/ha

topolin gubar
(Stilpnotia salicis)
Primjena: Primjenjuje se u plantažama u količini od 0,3-0,5 l/ha. Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana. Utrošak vode: 1000 l/ha

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H302Štetno ako se proguta.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H332Štetno ako se udiše.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P311U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
P331NE izazivati povraćanje.
P403 + P235Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 8Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).

Važni datumi

Datum registracije 11.5.2016.
Registracija važi do 31.10.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-UP/I-320-20/12-01/32411.05.201631.10.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/32430.10.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/32425.09.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/32417.09.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/32415.02.2021