PMV-01

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva PMV-01 je SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA NISKOG RIZIKA za zaštitu rajčice od virusnih bolesti u zaštićenom prostoru.
Registarski broj UP/I-320-20/17-03/311
Vlasnik registracije De Ceuster Meststoffen n.v.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva inokulacija
Područje primjene povrćarstvo
Način djelovanja unakrsna zaštita
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
PET1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Pepino mozaik virus soj CH2 izolat 1906nije dodjeljennema 5 x 10 na petu virusnih čestica po µl PepMV ec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Rajčica (u zaštićenom prostoru)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Pepino mosaic virus, soj CH2 (Pepino mosaic virus, soj CH2)
Primjena: Sredstvo sadrži blagi oblik Pepino mosaic virusa. Primjenom sredstva postiže se unakrsna zaštita rajčice u zaštićenom prostoru od Pepino mosaic virusa, soj CH2. Sredstvo se primjenjuje na mladim biljkama rajčice, što prije nakon sadnje, a prije cvatnje u količini od 4 do 8 L/ha, uz utrošak vode 160-300 L/ha i tlak prskanja 5-6 bara. U vrijeme tretiranja biljke ne smiju biti zaražene Pepino mosaic virusom. Primjena je dozvoljena isključivo kod uzgoja rajčice u zaštićenom prostoru. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima. Bez obzira na utrošak škropiva, uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu sredstva po svim dijelovima biljke. Za bolji učinak potrebno je nakon tretiranja provoditi uobičajene mjere njege usjeva i ostale sanitarne mjere.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P284Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 5.1.2018.
Registracija važi do 7.8.2031.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/17-03/31105.01.201807.08.2031
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/17-03/31109.04.2018