Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Plateen WG 41,5

Proizvodu Plateen WG 41,5 je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.01.2017. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova te jednogodišnjih širokolisnih korova u soji i krumpiru. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.01.2017., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.01.2018.
Registarski broj UP/I-320-20/99-01/2
Vlasnik registracije Bayer CropScience AG
Adresa vlasnika rješenja Alfred Nobel Straße 50, D - 40789 Monheim am Rhein, Njemačka
Distributeri Bayer d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda

Važni datumi

Datum registracije 02.03.2000.
Registracija važi do 01.07.2016.
Datum isteka za prodaju i korištenje zaliha 01.01.2017.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Flufenacet 240 g/kg
Metribuzin 175 g/kg

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 56 dana
koštan
(Echinochloa crus-galli)
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha(200-250 g/1000 m^2). Niža doza koristi se na srednje teškim a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje u količini 200-400 l/ha(20-40 l/1000 m^2)vode.

muhari
(Setaria spp.)
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha(200-250 g/1000 m^2). Niža doza koristi se na srednje teškim a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje u količini 200-400 l/ha(20-40 l/1000 m^2)vode.

svračica
(Digitaria sanguinalis)
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha(200-250 g/1000 m^2). Niža doza koristi se na srednje teškim a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje u količini 200-400 l/ha(20-40 l/1000 m^2)vode.

divlje proso
(Panicum spp.)
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha(200-250 g/1000 m^2). Niža doza koristi se na srednje teškim a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje u količini 200-400 l/ha(20-40 l/1000 m^2)vode.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova: bijele lobode(Chenopodium album), šćira(Amaranthus spp.), pelinolisne ambrozije(Ambrosia elatior), velikog dvornika(Polygonum persicaria) i dr. Primjenjuje se nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha(200-250 g/1000 m^2). Niža doza koristi se na srednje teškim a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje u količini 200-400 l/ha(20-40 l/1000 m^2)vode.
Soja
(Glycine max)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
muhari
(Setaria spp.)
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha(200-250 g/1000 m^2). Niža doza koristi se na srednje teškim a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje u količini 200-400 l/ha(20-40 l/1000 m^2)vode.

svračica
(Digitaria sanguinalis)
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha(200-250 g/1000 m^2). Niža doza koristi se na srednje teškim a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje u količini 200-400 l/ha(20-40 l/1000 m^2)vode.

divlje proso
(Panicum spp.)
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha(200-250 g/1000 m^2). Niža doza koristi se na srednje teškim a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje u količini 200-400 l/ha(20-40 l/1000 m^2)vode.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova: bijele lobode(Chenopodium album), šćira(Amaranthus spp.), pelinolisne ambrozije(Ambrosia elatior), velikog dvornika(Polygonum persicaria) i dr. Primjenjuje se nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha(200-250 g/1000 m^2). Niža doza koristi se na srednje teškim a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje u količini 200-400 l/ha(20-40 l/1000 m^2)vode.

koštan
(Echinochloa crus-galli)
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha(200-250 g/1000 m^2). Niža doza koristi se na srednje teškim a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje u količini 200-400 l/ha(20-40 l/1000 m^2)vode.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H302 Štetno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H373 Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P309 + P311 U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/99-01/2 02.03.2000. 01.07.2016.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/99-01/2 08.04.2002. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/99-01/2 12.09.2003. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/12 14.01.2014. -

Primjena na kulture