Opera Max

OPERA MAX je fungicid namijenjen suzbijanju bolesti u ozimoj pšenici i jarom ječmu.

Proizvod Opera Max više nije na popisu i nije aktivan.

Količina djelatne tvari u % 8,50% Piraklostrobin , 6,25% Epoksikonazol
Datum registracije 01.07.2015.
Registracija vrijedi do 31.01.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Piraklostrobin (8,50%)

Kombinirani preventivni fungicide za subzijanje bolesti vinove loze, ječma i šećerne repe. LD50 = 5000. K - 42 dana vinova loza, ječam; 35 dana šećerna repa, jabuke.

Epoksikonazol (6,25%)

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Zahvaljujući kombinacijama s djelotvornim tvarima iz drugih skupina (benzimidazoli) imaju vrlo širok spektar. Namijenjeni su za suzbijanje uzročnika bolesti na žitaricama: Blumer...