Opera Max

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva OPERA MAX je fungicid namijenjen suzbijanju bolesti u ozimoj pšenici i jarom ječmu.
Registarski broj UP/I-320-20/13-01/271
Vlasnik registracije BASF SE
Distributeri BASF Croatia d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva suspo-emulzija
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex HDPE50,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)3,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Piraklostrobin657175013-18-085,00 g/lec.europa.eu
Epoksikonazol609135319-73-2 (prije 106325-08-0)62,50 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 35 dana
pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha. Maksimalni broj primjena na ozimoj pšenici u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan. Sredstvo se na ozimoj pšenici primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha. Maksimalni broj primjena na ozimoj pšenici u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan. Sredstvo se na ozimoj pšenici primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja.

smeđa pjegavost lista
(Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola )
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha. Maksimalni broj primjena na ozimoj pšenici u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan. Sredstvo se na ozimoj pšenici primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja.

smeđa pjegavost lista i pljevica
(Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha. Maksimalni broj primjena na ozimoj pšenici u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan. Sredstvo se na ozimoj pšenici primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja.

palež klasa
(Fusarium spp.)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha. Maksimalni broj primjena na ozimoj pšenici u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan. Palež klasa suzbija se u razdoblju cvatnje. U uvjetima naročito povoljnima za razvoj paleži klasa (prohladno, kišovito vrijeme u razdoblju klasanja i cvatnje), preporučljivo je sredstvo OPERA MAX primijeniti u kombinaciji s nekim drugim sredstvom koje ima jači učinak na ovu bolest.

Jari ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: 35 dana
pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha. Maksimalni broj primjena na jarom ječmu u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan. Sredstvo se na jarom ječmu primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja.

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha. Maksimalni broj primjena na jarom ječmu u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan. Sredstvo se na jarom ječmu primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja.

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha. Maksimalni broj primjena na jarom ječmu u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan. Sredstvo se na jarom ječmu primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja.

mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha. Maksimalni broj primjena na jarom ječmu u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan. Sredstvo se na jarom ječmu primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja.

palež klasa
(Fusarium spp.)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha. Maksimalni broj primjena na jarom ječmu u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan. Palež klasa suzbija se u razdoblju cvatnje. U uvjetima naročito povoljnima za razvoj paleži klasa (prohladno, kišovito vrijeme u razdoblju klasanja i cvatnje), preporučljivo je sredstvo OPERA MAX primijeniti u kombinaciji s nekim drugim sredstvom koje ima jači učinak na ovu bolest.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H315Nadražuje kožu.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 1.7.2015.
Registracija važi do 30.4.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 31.10.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 31.10.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/13-01/27101.07.201530.04.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/27126.01.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/27108.01.2020
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/13-01/27103.04.2020