Opera EC

Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u šećernoj repi, ječmu i kukuruzu.

Proizvod Opera EC više nije na popisu i nije aktivan.

Količina djelatne tvari u % 5,00% Epoksikonazol , 13,30% Piraklostrobin
Datum registracije 23.05.2007.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Epoksikonazol (5,00%)

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Zahvaljujući kombinacijama s djelotvornim tvarima iz drugih skupina (benzimidazoli) imaju vrlo širok spektar. Namijenjeni su za suzbijanje uzročnika bolesti na žitaricama: Blumer...

Piraklostrobin (13,30%)

Kombinirani preventivni fungicide za subzijanje bolesti vinove loze, ječma i šećerne repe. LD50 = 5000. K - 42 dana vinova loza, ječam; 35 dana šećerna repa, jabuke.