Nomolt

Kontaktni insekticid, inhibitor hitinaze i presvlačenja gusjenica i ličinki za suzbijanje u nasadima jabuka i krušaka, vinovoj lozi i krumpiru.

Proizvodu Nomolt je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.01.2015. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 15,00% Teflubenzuron
Datum registracije 20.06.2006.
Registracija vrijedi do 01.07.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.01.2015.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.01.2015.
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Teflubenzuron (15,00%)

Inhibitor hitinaze, rezidualnog i kontaktnog djelovanja. Primjenjuje se za suzbijanje ličinki krumpirove zlatice, kruškine buhe, karpokapse i lisnih minera, grozdovih moljaca te gusjenica u šumama. LD50 5000. S.O. = III....