MOXIMATE 505 WP (stari naziv Kairos M)

MOXIMATE 505 WP (stari nazov KAIROS M) je kombinirani fungicid namijenjen suzbijanju bolesti vinove loze i krumpira.

Proizvodu MOXIMATE 505 WP (stari naziv Kairos M) je ukinuta/istekla registracije na dan 31.01.2020. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Aktivne tvari Mankozeb + Cimoksanil
Datum registracije 10.02.2015.
Registracija vrijedi do 31.01.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Indofil Chem.
Distributeri

Aktivne tvari

Mankozeb

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Suzbija fuzikladij, šupljikavost, plamenjaču vinove loze i krumpira, hrđe i septorioze strnih žita i druge bolesti. LD50 6750. S. O. = III. K - 14 rajčica, (u pol...

Cimoksanil

Kontaktna djelatna tvar translaminearne sistemičnosti. Rabi se za suzbijanje plamenjače. Samo kombinirani pripravci. Dozvoljena do 4 prskanja tijekom vegetacije. LD50 1450. S.O. = III. Karenca: 21 dan vinova loza (stolne...