Mikal flash

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti vinove loze.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/122
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Fosetil38415845-66-6500,00 g/kgec.europa.eu
Folpet75133-07-3250,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 0,3-0,4% iznosi 300-400 g u 100 l vode. Uz utrošak vode od 1000 l/ha. Sredstvo primjeniti u razmacima između prskanja od 14 dana.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: Tretiranje treba obaviti kada su lozni pupoljci u fenofazi D do E (po Baggioliniju) odnosno 7-21 po decimalnoj skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 1,5 kg/ha iznosi 150 g na 1000 m2. Ili u koncentraciji od 0,3% što iznosi 300 g u 100 l vode. Uz utrošak vode 500 l/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H252Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H400Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
P235 + P410Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P420Skladištiti odvojeno od drugih materijala.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 30.11.2006.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/122 30.11.200631.12.2023
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1214.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/12223.02.2017