Mezmer

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva MEZMER je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.
Registarski broj UP/I-320-20/13-01/370
Vlasnik registracije Cheminova A/S

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno, zemljišno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Mezotrion625104206-8480,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se: Nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza (pre-em) u količini 0,2 – 0,3 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha. ili Nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 - 16) u količini 0,2 – 0,3 l/ha + ovlaživač* uz utrošak vode 200 – 400 l/ha. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama. * mogući ovlaživači: 2,0 l/ha Fortune, 0.3 l/ha Trend 90.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Osjetljivost korovnih vrsta: - osjetljivi i vrlo osjetljivi jednogodišnji širokolisni korovi: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), obični šćir (Amaranthus retroflexus*), pelinolisni limundžik (Ambrosia artemisiifolia), rusomača (Capsella bursa pastoris), bijela loboda (Chenopodium album), bijeli kužnjak (Datura stramonium), ljekovita dimnjača (Fumaria officinalis), obična konica (Galinsoga parviflora), ljepljiva broćika (Galium aparine), kamilice (Matricaria spp.*), perzijska čestoslavica (Veronica persica), poljska potočnica (Myosotis arvensis), dvornici (Polygonum spp.*), jednogodišnji prosinac (Mercurialis annua), crna pomoćnica (Solanum nigrum), srednja mišjakinja (Stellaria media), portulak (Portulaca oleracea), poljska čestika (Thlaspi arvense), vršača sljezolika (Hibiscus trionum) *primjena u stadiju razvoja 2-4 lista korova - srednje osjetljivi širokolisni korovi: ljubica (Viola arvensis), poljski ostak (Sonchus arvensis), osjak (Cirsium arvense), preslica (Equisetum arvense), slak (Convolvulus arvensis) - srednje tolerantni i tolerantni korovi: divlji sirak (Sorghum halepense), prosa (Panicum spp.), divlja zob (Avena fatua), muhari (Setaria spp.), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), stoklase (Bromus spp.), ljuljevi (Lolium spp.), obična slakoperka (Apera spica venti), iglice (Geranium spp.), čapljani (Erodium spp.).

jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje nekih jednogodišnjih uskolisnih korova: Nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza (pre-em) u količini 0,2 – 0,3 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha. ili Nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 - 16) u količini 0,2 – 0,3 l/ha + ovlaživač* uz utrošak vode 200 – 400 l/ha. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama. * mogući ovlaživači: 2,0 l/ha Fortune, 0.3 l/ha Trend 90.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Osjetljivost korovnih vrsta: - osjetljivi jednogodišnji uskolisni korovi: koštan (Echinochloa crus-galli**), svračica (Digitaria sanguinalis**) **primjena do stadija razvoja 3 lista korova - srednje tolerantni i tolerantni korovi: divlji sirak (Sorghum halepense), prosa (Panicum spp.), divlja zob (Avena fatua), muhari (Setaria spp.), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), stoklase (Bromus spp.), ljuljevi (Lolium spp.), obična slakoperka (Apera spica venti), iglice (Geranium spp.), čapljani (Erodium spp.).

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se: Nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza (pre-em) u količini 0,2 – 0,3 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha. ili Nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 - 16) u količini 0,2 – 0,3 l/ha + ovlaživač* uz utrošak vode 200 – 400 l/ha. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama. * mogući ovlaživači: 2,0 l/ha Fortune, 0.3 l/ha Trend 90.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Osjetljivost korovnih vrsta: - osjetljivi i vrlo osjetljivi jednogodišnji širokolisni korovi: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), obični šćir (Amaranthus retroflexus*), pelinolisni limundžik (Ambrosia artemisiifolia), rusomača (Capsella bursa pastoris), bijela loboda (Chenopodium album), bijeli kužnjak (Datura stramonium), ljekovita dimnjača (Fumaria officinalis), obična konica (Galinsoga parviflora), ljepljiva broćika (Galium aparine), kamilice (Matricaria spp.*), perzijska čestoslavica (Veronica persica), poljska potočnica (Myosotis arvensis), dvornici (Polygonum spp.*), jednogodišnji prosinac (Mercurialis annua), crna pomoćnica (Solanum nigrum), srednja mišjakinja (Stellaria media), portulak (Portulaca oleracea), poljska čestika (Thlaspi arvense), vršača sljezolika (Hibiscus trionum) *primjena u stadiju razvoja 2-4 lista korova - srednje osjetljivi širokolisni korovi: ljubica (Viola arvensis), poljski ostak (Sonchus arvensis), osjak (Cirsium arvense), preslica (Equisetum arvense), slak (Convolvulus arvensis) - srednje tolerantni i tolerantni korovi: divlji sirak (Sorghum halepense), prosa (Panicum spp.), divlja zob (Avena fatua), muhari (Setaria spp.), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), stoklase (Bromus spp.), ljuljevi (Lolium spp.), obična slakoperka (Apera spica venti), iglice (Geranium spp.), čapljani (Erodium spp.).

jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje nekih jednogodišnjih uskolisnih korova: Nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza (pre-em) u količini 0,2 – 0,3 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha. ili Nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 - 16) u količini 0,2 – 0,3 l/ha + ovlaživač* uz utrošak vode 200 – 400 l/ha. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama. * mogući ovlaživači: 2,0 l/ha Fortune, 0.3 l/ha Trend 90.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Osjetljivost korovnih vrsta: - osjetljivi jednogodišnji uskolisni korovi: koštan (Echinochloa crus-galli**), svračica (Digitaria sanguinalis**) **primjena do stadija razvoja 3 lista korova - srednje tolerantni i tolerantni korovi: divlji sirak (Sorghum halepense), prosa (Panicum spp.), divlja zob (Avena fatua), muhari (Setaria spp.), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), stoklase (Bromus spp.), ljuljevi (Lolium spp.), obična slakoperka (Apera spica venti), iglice (Geranium spp.), čapljani (Erodium spp.).

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 4.5.2015.
Registracija važi do 31.5.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha 30.11.2018.
Krajnji rok za primjenu zaliha 30.11.2019.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/13-01/37004.05.201531.05.2018
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/13-01/37009.06.2017