Melody Duo 66,8 WG

MELODY DUO 66,8 WG je fungicid za suzbijanje plamenjače na vinovoj lozi i krumpiru.

Proizvodu Melody Duo 66,8 WG je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 29.05.2018. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 61,30% Propineb , 5,50% Iprovalikarb
Datum registracije 08.12.2014.
Registracija vrijedi do 31.03.2017.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.10.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 29.05.2018.
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Propineb (61,30%)

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Koristi se protiv plamenjače vinove loze, krumpira, rajčice i duhana, fitoftore, fuzikladija i drugih bolesti. LD50 8500 S.O. = III. K - 14 rajčica u polju i zašt...

Iprovalikarb (5,50%)

Za sada jedini iz grupe amid - karbamata. Inhibira rast klične cijevi zoospora i sporangija, rast hifa a time i sporulaciju. Zahvaljujući novoj kemijskoj strukturi ne postoji pojava rezistencije. Ima vrlo izraženo kretan...