Maxim 025 FS

Kontaktno-rezidualni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti koje se prenose sjemenom ozimog i jarog ječma.
Količina djelatne tvari u % 2,50% Fludioksonil
Datum registracije 12.04.1999.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Fludioksonil (2,50%)

U kombinaciji sa ciprodinilom koristi se za suzbijanje sive plijesni. Djeluju kao inhibitori disanja mitohondrijima. Fludioksonil je fungicid sa površinskim djelovanjem. LD50 5000. S.O. = III. T - 2. Karenca: 21 dan vino...