Manfil 80 WP

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva MANFIL 80 WP je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/12-01/129
Vlasnik registracije Indofil Industries Limited

Dodatni podaci

Formulacija sredstva močivo prašivo
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
PET/Al/PE200,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET/Al/PE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Kraft papir/rastezljivi Kraft papir/laminirana struktura/polietilen visoke gustoće5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
rastezljivi laminirani Kraft papir/rastezljivi Kraft papir/laminirana struktura/polietilen visoke gustoće25,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Mankozeb348018-01-7 (prije 8065-67-5)800,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2 kg/ha, uz utrošak vode od 500 – 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od travnja do listopada (BBCH 11-79), pri čemu vremenski razmak između primjena mora biti najmanje 21 dan. Na vinovoj lozi dozvoljene su najviše dvije primjene u vegetacijskoj sezoni.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 35 dana
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 3 kg/ha, uz utrošak vode od 700 – 1500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od ožujka do rujna (BBCH 51-79). Na jabuci je dozvoljena samo jedna primjena u vegetacijskoj sezoni.

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 7 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2 kg/ha, uz utrošak vode od 200 – 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u vegetaciji prije zatvaranja redova i prije zaraze. Razmak između primjena je 7 do 14 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Kod krumpira koji se navodnjava postoji visok rizik od pojave plamenjače, stoga je prskanje potrebno obaviti ubrzo nakon navodnjavanja. Na krumpiru je dozvoljeno najviše osam primjena u vegetacijskoj sezoni.

Rajčica (na otvorenom)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2 kg/ha, uz utrošak vode od 500 – 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili najkasnije neposredno nakon pojave prvih simptoma. Razmak između primjena je 7 do 10 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Na rajčici je dozvoljeno najviše pet primjena u vegetacijskoj sezoni.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H361dSumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 6.6.2016.
Registracija važi do 31.1.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/12-01/12906.06.201631.01.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/12925.10.201831.01.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/12907.01.2020