Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

MAGMA TRIPLE

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva MAGMA TRIPLE je fungicid namijenjen za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/17-03/178
Vlasnik registracije INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
Distributeri Genera d.d., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva močivo prašivo
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
polietilen (jedna strana metalizirani film) u kartonu40,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
polietilen (jedna strana metalizirani film) u kartonu100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
polietilen (jedna strana metalizirani film) u kartonu250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
polietilen (jedna strana metalizirani film) u kartonu500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
orijentirani polietilen/aluminij/polietilen niske gustoće, u kartonu1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
orijentirani polietilen/aluminij/polietilen niske gustoće, u kartonu3,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
orijentirani polietilen/aluminij/polietilen niske gustoće, u kartonu5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Fosetil38415845-66-6500,00 gec.europa.eu
Folpet75133-07-3250,00 gec.europa.eu
Cimoksanil41957966-95-740,00 gec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Primjenjuje se na vinovoj lozi (vinske sorte) za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u količini 3 kg/ha uz utrošak 300-1000 L/ha vode. Sredstvo se koristi od razdoblja kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od faze trećeg lista (BBCH 13) do faze omekšavanja bobica (BBCH 85). Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima (atomizerima). Utrošak vode potrebno je prilagoditi fenofazi, bujnosti nasada, starosti nasada i stroju za primjenu pesticida. Radna zabrana: 7 dana.

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 56 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Primjenjuje se na vinovoj lozi (stolne sorte) za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u količini 3 kg/ha uz utrošak 300-1000 L/ha vode. Sredstvo se koristi od razdoblja kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od faze trećeg lista (BBCH 13) do kraja cvatnje (BBCH 69) za stolne sorte. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima (atomizerima). Utrošak vode potrebno je prilagoditi fenofazi, bujnosti nasada, starosti nasada i stroju za primjenu pesticida. Radna zabrana: 7 dana.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H332Štetno ako se udiše.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H361fdSumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P304 + P340AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 21.6.2018.
Registracija važi do 31.8.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/17-03/17821.06.201831.08.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/17-03/17811.06.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/17-03/17824.03.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-UP/I-320-20/17-03/17807.01.2022