Magic Tandem

MAGIC TANDEM je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi.
Količina djelatne tvari u % 19,00% Etofumesat , 20,00% Fenamidon
Datum registracije 03.08.2016.
Registracija vrijedi do 31.10.2022.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Etofumesat (19,00%)

Djelatna tvar izaziva inhibiciju sinteze lipida neophodnih u izgradnji stanične membrane i sklad u razvoju i normalnim funkcijama unutar biljke. Zemljišni kontaktni i rezidualni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih usk...

Fenamidon (20,00%)

Suzbija plamenjaču (Plasmopara viticola). Karenca: 42 dana vinova loza.