Magic Tandem

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva MAGIC TANDEM je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/508
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno, zemljišno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE3,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE4,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Etofumesat23326225-79-6 190,00 g/lec.europa.eu
Fenmedifam7713684-63-4200,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 90 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se dvokratno u razdvojenoj (split) primjeni: - prvi puta u količini 1,5 L/ha; - drugi puta 7-10 dana nakon prve primjene u količini 1 L/ha. Sredstvo primijeniti od stadija kotiledona do stadija razvijenih 8 listova kulture (BBCH 10-18). Maksimalna dozvoljena količina sredstva je 2,5 L/ha godišnje. Utrošak vode: 200-300 L/ha Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 u dvokratnoj (split-aplikaciji) u maksimalnoj ukupnoj količini do 2,5 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama

Stočna repa
(Beta vulgaris)
Karenca: 90 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se dvokratno u razdvojenoj (split) primjeni: - prvi puta u količini 1,5 L/ha; - drugi puta 7-10 dana nakon prve primjene u količini 1 L/ha. Sredstvo primijeniti od stadija kotiledona do stadija razvijenih 8 listova kulture (BBCH 10-18). Maksimalna dozvoljena količina sredstva je 2,5 L/ha godišnje. Utrošak vode: 200-300 L/ha Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 u dvokratnoj (split-aplikaciji) u maksimalnoj ukupnoj količini do 2,5 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H412Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 1Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).

Važni datumi

Datum registracije 3.8.2016.
Registracija važi do 31.10.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/50803.08.201631.10.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/50806.03.2017
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/15-01/50801.06.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/50822.02.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/50805.11.2019