Macho 60 FS

Sistemični insekticid za tretiranje sjemena u šećernoj repi i kukuruzu.

Proizvodu Macho 60 FS je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 30.11.2013. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 60,00% Acetamiprid
Datum registracije 17.11.2006.
Registracija vrijedi do 01.07.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 30.11.2013.
Krajnji rok za primjenu zaliha 30.11.2013.
Proizvodi Stockton d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Acetamiprid (60,00%)

LD50 146 - 217. Kontaktnog, želučanog i sistemičnog djelovanja. Učinkovit protiv insekata s usnim ustojem za sisanje i različitih gusjenica iz reda Lepidoptera. U nas dozvoljen za uporabu u: šećernoj repi, krumpiru, duha...