Luna sensation

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva LUNA SENSATION je fungicid namijenjen suzbijanju sive plijesni u povrćarstvu u trajno zaštićenim prostorima.
Registarski broj UP/I-320-20/17-03/347
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE50,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE3,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE15,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Fluopiram807

658066-35-4

250,00 g/lec.europa.eu
Trifloksistrobin617141517-21-7250,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Rajčica (u zaštićenom prostoru)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini od 0,6 L/ha uz utrošak vode od 500 do 1500L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju od prvih vidljivih pupoljaka do punog sazrijevanja (BBCH 51-89). Maksimalni broj tretiranja tijekom jedne vegetacije je dva puta. Razmak između tretiranje je 10 do 14 dana.

Paprika (u zaštićenom prostoru)
(Capsicum annuum)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini od 0,6 L/ha uz utrošak vode od 500 do 1500L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju od prvih vidljivih pupoljaka do punog sazrijevanja (BBCH 51-89). Maksimalni broj tretiranja tijekom jedne vegetacije je dva puta. Razmak između tretiranje je 10 do 14 dana.

Patlidžan (u zaštićenom prostoru)
(Solanum melongena)
Karenca: 3 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini od 0,6 L/ha uz utrošak vode od 500 do 1500L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju od prvih vidljivih pupoljaka do punog sazrijevanja (BBCH 51-89). Maksimalni broj tretiranja tijekom jedne vegetacije je dva puta. Razmak između tretiranje je 10 do 14 dana.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P309 + P311U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).

Važni datumi

Datum registracije 9.7.2019.
Registracija važi do 31.1.2025.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/17-03/34709.07.201931.01.2025