Logran 20 WG

je sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u žitaricama.

Proizvodu Logran 20 WG je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 29.05.2018. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Razlog statusa registracije: Aktivna tvar triasulfuron više nije odobrena na razini EU. Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 20,00% Triasulfuron
Datum registracije 17.11.2010.
Registracija vrijedi do 30.09.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 31.03.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 29.05.2018.
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Triasulfuron (20,00%)

Rabi se za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u žitaricama. Dobro se usvaja preko lista i korijena. Prisutan i u kombiniranim pripravcima. Do usvajanja u biljku potrebno do 6 sati od tretiranja bez oborina. U sl...