Logran 20 WG

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva je sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u žitaricama.
Registarski broj UP/I-320-20/08-01/155
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Polietilen-terftalat,polietilen niske gustoće i folija od polivinilalkohola18,50 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Polietilen-terftalat,polietilen niske gustoće i folija od polivinilalkohola37,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE120,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Triasulfuron48082097-50-5200,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: Osigurana vrmenom primjene za zrno; 14 dana za sliažu
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Tretiranje se provodi nakon nicanja kada usjev razvije 3 lista (stadij razvoja prema BBCH 13) pa do završetka busanja (stadij razvoja prema BBCH 30).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: uz utrošak vode od 100-400 l/ha, upotrebljava za suzbijanje širokolisnih korova, uključujući i one otporne na hormonalne herbicide: ljubica (Viola arvensis), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), kamilica (Matricaria spp.), zrakasta smrdulja (Bifora radians)i dr.

Jara pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene za zrno; 14 dana za silažu
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Tretiranje se provodi nakon nicanja kada usjev razvije 3 lista (stadij razvoja prema BBCH 13) pa do završetka busanja (stadij razvoja prema BBCH 30).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: uz utrošak vode od 100-400 l/ha, upotrebljava za suzbijanje širokolisnih korova, uključujući i one otporne na hormonalne herbicide: ljubica (Viola arvensis), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), kamilica (Matricaria spp.), zrakasta smrdulja (Bifora radians)i dr.

Jari ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurana vremenom primjene za zrno; 14 dana za silažu
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Tretiranje se provodi nakon nicanja kada usjev razvije 3 lista (stadij razvoja prema BBCH 13) pa do završetka busanja (stadij razvoja prema BBCH 30).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: uz utrošak vode od 100-400 l/ha, upotrebljava za suzbijanje širokolisnih korova, uključujući i one otporne na hormonalne herbicide: ljubica (Viola arvensis), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), kamilica (Matricaria spp.), zrakasta smrdulja (Bifora radians)i dr.

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene za zrno; 14 dana za silažu
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Tretiranje se provodi nakon nicanja kada usjev razvije 3 lista (stadij razvoja prema BBCH 13) pa do završetka busanja (stadij razvoja prema BBCH 30).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: uz utrošak vode od 100-400 l/ha, upotrebljava za suzbijanje širokolisnih korova, uključujući i one otporne na hormonalne herbicide: ljubica (Viola arvensis), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), kamilica (Matricaria spp.), zrakasta smrdulja (Bifora radians)i dr.

Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurana vremenom primjene za zrno; 14 dana za silažu
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Tretiranje se provodi nakon nicanja kada usjev razvije 3 lista (stadij razvoja prema BBCH 13) pa do završetka busanja (stadij razvoja prema BBCH 30).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: uz utrošak vode od 100-400 l/ha, upotrebljava za suzbijanje širokolisnih korova, uključujući i one otporne na hormonalne herbicide: ljubica (Viola arvensis), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), kamilica (Matricaria spp.), zrakasta smrdulja (Bifora radians)

Zob
(Avena sativa)
Karenca: Osigurana vrmenom primjene za zrno; 14 dana za silažu
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Tretiranje se provodi nakon nicanja kada usjev razvije 3 lista (stadij razvoja prema BBCH 13) pa do završetka busanja (stadij razvoja prema BBCH 30).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: uz utrošak vode od 100-400 l/ha, upotrebljava za suzbijanje širokolisnih korova, uključujući i one otporne na hormonalne herbicide: ljubica (Viola arvensis), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), kamilica (Matricaria spp.), zrakasta smrdulja (Bifora radians)i dr.

Raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurana vremenom primjene za zrno; 14 dana za silažu
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Tretiranje se provodi nakon nicanja kada usjev razvije 3 lista (stadij razvoja prema BBCH 13) pa do završetka busanja (stadij razvoja prema BBCH 30).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: uz utrošak vode od 100-400 l/ha, upotrebljava za suzbijanje širokolisnih korova, uključujući i one otporne na hormonalne herbicide: ljubica (Viola arvensis), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), kamilica (Matricaria spp.), zrakasta smrdulja (Bifora radians) i dr.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPo 2Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 17.11.2010.
Registracija važi do 30.9.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 31.3.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 30.9.2017.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/08-01/15517.11.201030.09.2016
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/08-01/15524.08.2016