Linurex 50 SC

Proizvod Linurex 50 SC više nije na popisu i nije aktivan.

Aktivne tvari Linuron
Datum registracije -
Registracija vrijedi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Agan
Distributeri

Aktivne tvari

Linuron

U slučaju većih padalina nakon primjene moguće fitotoksićne pojave na klijancima budući je samo « prostorno « selektivan ! Zemljišni i folijarni (u manjoj mjeri) pripravak za suzbijanje širokolisnih korova u: kukuruzu, s...