Legato Plus

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u mekim sortama ozime pšenice i ozimom ječmu bez podusjeva.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/214
Vlasnik registracije ADAMA AGAN Ltd.
Distributeri Danon d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Izoproturon33634123-59-6500,00 g/lec.europa.eu
Diflufenikan46283164-33-4100,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica (bez podusjeva)
(Triticum aestivum, winter wheat)
Karenca: Osigurana vremenom i načinom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 125-175 ml na 1000 m^2 uz utrošak vode od 300 l/ha(30 l na 1000 m^2). Dobro djeluje na sljedeće korovske vrste: običnu slakoperku(Apera spica-venti), običnu vlasnjaču(Poa trivialis), poljski repak(Alopecurus myosuroides), pravu kamilicu(Matricaria chamomilla), poljsku potočnicu(Myosotis arvensis), poljsku ljubicu(Viola arvensis), grahorice(Vicia spp.), koprive(Lamium spp.), sredenju mišjakinju (Stellaria media) i druge.Na smije se koristiti u slučaju kasnije sjetve, na pjeskovitim i jako propusnim tlima kao i na površinama na kojima se zadržava voda.Sjetvu treba obaviti ravnomjerno i na dubinu od najmanje 2,5 cm. Ne smije se koristiti poslije nicanja na smrznutom usjevu kao ni onda kada se očekuju dugotrajni mrazevi. Ne smije se primjenjivati na usjevima koji su oštećeni ili oslabljeni uslijed biljnih bolesti, štetnika, mrazova ili zbog stagniranja vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Odnosi se na meke sorte ozime pšenice bez podusjeva. Za suzbijanje korovskih vrsta: čekinjaste broćike (Galium aparine), ptičjeg dvornika (polygonum aviculare) i poljskog žabnjaka (Ranunculus arvensis) potrebno je primijeniti veću preporučenu količinu. Primjenjuje se poslije sjetve, a prije nicanja ili rano nakon nicanja u jesen ili u proljeće kada usjev razvije do 3 lista (do fenofaze 13 po ZCK skali)

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 125-175 ml na 1000 m^2 uz utrošak vode od 300 l/ha(30 l na 1000 m^2). Na smije se koristiti u slučaju kasnije sjetve, na pjeskovitim i jako propusnim tlima kao i na površinama na kojima se zadržava voda.Sjetvu treba obaviti ravnomjerno i na dubinu od najmanje 2,5 cm. Ne smije se koristiti poslije nicanja na smrznutom usjevu kao ni onda kada se očekuju dugotrajni mrazevi. Ne smije se primjenjivati na usjevima koji su oštećeni ili oslabljeni uslijed biljnih bolesti, štetnika, mrazova ili zbog stagniranja vode. Potrebno je primjeniti veću preporučenu količinu. Primjenjuje se poslije sjetve, a prije nicanja ili rano nakon nicanja u jesen ili u proljeće kada usjev razvije do 3 lista(do fenofaze 13 po ZCK skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Odnosi se na meke sorte ozime pšenice bez podusjeva. Dobro djeluje na sljedeće korovske vrste: običnu slakoperku(Apera spica-venti), običnu vlasnjaču(Poa trivialis), poljski repak(Alopecurus myosuroides), pravu kamilicu(Matricaria chamomilla), poljsku potočnicu(Myosotis arvensis), poljsku ljubicu(Viola arvensis), grahorice(Vicia spp.), koprive(Lamium spp.), sredenju mišjakinju (Stellaria media) i druge

Ozimi ječam (bez podusjeva)
(Hordeum vulgare, winter barley)
Karenca: Osigurana vremenom i načinom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 125-175 ml na 1000 m^2 uz utrošak vode od 300 l/ha(30 l na 1000 m^2). Dobro djeluje na sljedeće korovske vrste: običnu slakoperku(Apera spica-venti), običnu vlasnjaču(Poa trivialis), poljski repak(Alopecurus myosuroides), pravu kamilicu(Matricaria chamomilla), poljsku potočnicu(Myosotis arvensis), poljsku ljubicu(Viola arvensis), grahorice(Vicia spp.), koprive(Lamium spp.), sredenju mišjakinju (Stellaria media) i druge.Na smije se koristiti u slučaju kasnije sjetve, na pjeskovitim i jako propusnim tlima kao i na površinama na kojima se zadržava voda.Sjetvu treba obaviti ravnomjerno i na dubinu od najmanje 2,5 cm. Ne smije se koristiti poslije nicanja na smrznutom usjevu kao ni onda kada se očekuju dugotrajni mrazevi. Ne smije se primjenjivati na usjevima koji su oštećeni ili oslabljeni uslijed biljnih bolesti, štetnika, mrazova ili zbog stagniranja vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje korovskih vrsta: čekinjaste broćike (Galium aparine), ptičjeg dvornika (polygonum aviculare) i poljskog žabnjaka (Ranunculus arvensis) potrebno je primijeniti veću preporučenu količinu. Primjenjuje se poslije sjetve, a prije nicanja ili rano nakon nicanja u jesen ili u proljeće kada usjev razvije do 3 lista (do fenofaze 13 po ZCK skali)

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 125-175 ml na 1000 m^2 uz utrošak vode od 300 l/ha(30 l na 1000 m^2). Na smije se koristiti u slučaju kasnije sjetve, na pjeskovitim i jako propusnim tlima kao i na površinama na kojima se zadržava voda.Sjetvu treba obaviti ravnomjerno i na dubinu od najmanje 2,5 cm. Ne smije se koristiti poslije nicanja na smrznutom usjevu kao ni onda kada se očekuju dugotrajni mrazevi. Ne smije se primjenjivati na usjevima koji su oštećeni ili oslabljeni uslijed biljnih bolesti, štetnika, mrazova ili zbog stagniranja vode. Potrebno je primjeniti veću preporučenu količinu. Primjenjuje se poslije sjetve, a prije nicanja ili rano nakon nicanja u jesen ili u proljeće kada usjev razvije do 3 lista(do fenofaze 13 po ZCK skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Dobro djeluje na sljedeće korovske vrste: običnu slakoperku(Apera spica-venti), običnu vlasnjaču(Poa trivialis), poljski repak(Alopecurus myosuroides), pravu kamilicu(Matricaria chamomilla), poljsku potočnicu(Myosotis arvensis), poljsku ljubicu(Viola arvensis), grahorice(Vicia spp.), koprive(Lamium spp.), sredenju mišjakinju (Stellaria media) i druge

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P201Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 12.3.2008.
Registracija važi do 30.9.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 31.3.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 30.9.2017.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/214 12.03.200830.09.2016
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0203.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/21404.09.2014
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/06-01/21411.08.2016