Legato Plus

Kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u mekim sortama ozime pšenice i ozimom ječmu bez podusjeva.

Proizvodu Legato Plus je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 29.05.2018. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 50,00% Izoproturon , 10,00% Diflufenikan
Datum registracije 12.03.2008.
Registracija vrijedi do 30.09.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 31.03.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 29.05.2018.
Proizvodi Agan
Distributeri

Aktivne tvari

Izoproturon (50,00%)

Djelatna tvar namjenjena suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u žitaricama u pre em ili post em primjeni. Korovna biljka ju usvaja korijenom i listom. U tlu ostaje na dubini od 5 - 10 cm gdje...

Diflufenikan (10,00%)

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima fiton desaturaze (PDS) odgovornog za sintezu karotenoida. Selektivni pripravak kontaktnog i rezidualnog djelovanja, namijenjen suzbijanju širokolisnih i nekih uskolisnih korova u p...