Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

LAUDIS WG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva LAUDIS WG je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno, kukuruzu za silažu i kukuruzu šećercu.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/898
Vlasnik registracije BAYER AG
Adresa vlasnika rješenja Kaiser–Wilhelm-Allee 1, null, Njemačka
Distributeri Bayer d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 31.01.2018.
Registracija važi do 30.04.2025.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Tembotrion 200 g/kg

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
Coex (HDPE/EVOH) 600 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 250 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 500 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 600 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 2 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 3 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 5 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE/papir 250 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE/papir 500 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE/papir 600 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE/papir 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 250 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 500 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 600 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 2 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 3 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 250 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 500 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se kada kukuruz razvije dva do osam listova (BBCH 12-18). Sredstvo se može primijeniti jednokratno u količini 0,5 kg/ha uz dodatak sredstva za poboljšanje učinka u punoj registriranoj količini ili u razdvojenoj (split) primjeni: - prvo tretiranje u količini 0,25 kg/ha, - drugo tretiranje 7-10 dana nakon prvog u količini 0,25 kg/ha, uz dodatak pola količine sredstva za poboljšanje učinka uz pojedino tretiranje. Utrošak vode: 100-400 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.
Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: 105 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se kada kukuruz razvije dva do osam listova (BBCH 12-18). Sredstvo se može primijeniti jednokratno u količini 0,5 kg/ha uz dodatak sredstva za poboljšanje učinka u punoj registriranoj količini ili u razdvojenoj (split) primjeni: - prvo tretiranje u količini 0,25 kg/ha, - drugo tretiranje 7-10 dana nakon prvog u količini 0,25 kg/ha, uz dodatak pola količine sredstva za poboljšanje učinka uz pojedino tretiranje. Utrošak vode: 100-400 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.
Kukuruz šećerac
(Zea mays ssp. saccharata)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se kada kukuruz razvije dva do osam listova (BBCH 12-18). Sredstvo se može primijeniti jednokratno u količini 0,5 kg/ha uz dodatak sredstva za poboljšanje učinka u punoj registriranoj količini ili u razdvojenoj (split) primjeni: - prvo tretiranje u količini 0,25 kg/ha, - drugo tretiranje 7-10 dana nakon prvog u količini 0,25 kg/ha, uz dodatak pola količine sredstva za poboljšanje učinka uz pojedino tretiranje. Utrošak vode: 100-400 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H361d Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H373 Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/14-01/898 31.01.2018. 30.04.2025.
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/14-01/898 10.03.2021. -

Primjena na kulture