LAUDIS WG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva LAUDIS WG je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno, kukuruzu za silažu i kukuruzu šećercu.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/898
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE600,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE2,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE3,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)600,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA600,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA2,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA3,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE/papir250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE/papir500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE/papir600,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE/Al/LDPE/papir1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tembotrion790335104-84-2200,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se kada kukuruz razvije dva do osam listova (BBCH 12-18). Sredstvo se može primijeniti jednokratno u količini 0,5 kg/ha uz dodatak sredstva za poboljšanje učinka u punoj registriranoj količini ili u razdvojenoj (split) primjeni: - prvo tretiranje u količini 0,25 kg/ha, - drugo tretiranje 7-10 dana nakon prvog u količini 0,25 kg/ha, uz dodatak pola količine sredstva za poboljšanje učinka uz pojedino tretiranje. Utrošak vode: 100-400 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: 105 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se kada kukuruz razvije dva do osam listova (BBCH 12-18). Sredstvo se može primijeniti jednokratno u količini 0,5 kg/ha uz dodatak sredstva za poboljšanje učinka u punoj registriranoj količini ili u razdvojenoj (split) primjeni: - prvo tretiranje u količini 0,25 kg/ha, - drugo tretiranje 7-10 dana nakon prvog u količini 0,25 kg/ha, uz dodatak pola količine sredstva za poboljšanje učinka uz pojedino tretiranje. Utrošak vode: 100-400 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Kukuruz šećerac
(Zea mays ssp. saccharata)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se kada kukuruz razvije dva do osam listova (BBCH 12-18). Sredstvo se može primijeniti jednokratno u količini 0,5 kg/ha uz dodatak sredstva za poboljšanje učinka u punoj registriranoj količini ili u razdvojenoj (split) primjeni: - prvo tretiranje u količini 0,25 kg/ha, - drugo tretiranje 7-10 dana nakon prvog u količini 0,25 kg/ha, uz dodatak pola količine sredstva za poboljšanje učinka uz pojedino tretiranje. Utrošak vode: 100-400 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H361dSumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 31.1.2018.
Registracija važi do 30.4.2025.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/14-01/89831.01.201830.04.2015